Razaranje rijeke Dobre

Najavu gradnje dodatne brane kojom bi se ublažile štetne posljedice na rijeci Dobri, o kojoj su lokalne i državne vlasti nedavno postigle sporazum u

VIŠE