Signa proglasila stečaj

Imovinski, graditeljski i trgovački titan Signa u srijedu je proglasio stečaj nakon što su propali zadnji pokušaji da se osigura financiranje. Rij

VIŠE