Divovski jednakonožac | GIF

Divovski izopod ili divovski jednakonožac (Bathynomus giganteus) zajednički je naziv za gotovo 20 vrsta velikih rakova uobičajenih u hladnim dubinama

VIŠE