Izvješće o stanju drveća

Neke od najpoznatijih vrsta drveća kao što su hrast, magnolija i javor među 30 su vrsta kojima prijeti izumiranje, upozorava Međunarodna organizacija

VIŠE