Životopis Sandre Benčić

Sandra Benčić je magistrica prava, suradnica i predavačica Vijeća Europe na provedbi edukacija za suce i državne odvjetnike u regiji u području Europ

VIŠE