Politika

Tri preporuke Komisije za provedbu Direktive o energetskoj učinkovitosti

Energetska učinkovitost jedan je od ključnih ciljeva energetske unije. Uštede energije učinkovit su način smanjenja emisija stakleničkih plinova i pridonose borbi EU-a protiv klimatskih promjena.

>>>Uočite neodrživost održivih izvora energije u Škotskoj

Europljani zahvaljujući uštedama imaju niže račune za energiju. Europska komisija danas je donijela tri preporuke kojima pomaže državama članicama u prenošenju i provedbi izmjena Direktive o energetskoj učinkovitosti. Preporuke su osobito važne u kontekstu dovršetka nacionalnih energetskih i klimatskih planova.

>>>Ministarstvo poziva na javnu raspravu o prijedlogu Strategije energetskog razvoja RH do 2030.

Ta Direktiva jedan je od ključnih elemenata paketa „Čista energija za sve Europljane“ u kojemu je EU postavio ambiciozni cilj poboljšanja energetske učinkovitosti za barem 32,5 posto do 2030. u nepromijenjenim okolnostima. Preporuke sadrže detaljne smjernice o praktičnoj provedbi obveza ušteda energije za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2030., o revidiranim odredbama o mjerenju i naplati toplinske energije te o učinkovitosti grijanja i hlađenja. Dodatne informacije o preporukama i politici energetske učinkovitosti EU-a dostupne su ovdje.