Biznis i ekonomijaPreporučeno

U siječnju pad industrijske proizvodnje za 5,5% na godišnjoj razini: DZS

Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Hrvatskoj u siječnju 2020. u usporedbi s prosincem 2019. porasla je za 0,6%, javlja DZS.

U siječnju 2020. u usporedbi sa siječnjem 2019. kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja pala je za 5,5%.

DZS

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema agregatima  GIG-a 2009.

Mjesečna usporedba

U siječnju 2020. u odnosu na prosinac 2019. Kapitalni proizvodi veći su za 9,0%, Intermedijarni proizvodi za 6,0% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 3,1%, a Energija je manja za 9,1% i Trajni proizvodi za široku potrošnju za 0,3%.

Godišnja usporedba

U siječnju 2020. u odnosu na siječanj 2019. Energija je manja za 8,0%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 7,6%, Kapitalni proizvodi za 4,5% i Intermedijarni proizvodi za 2,5%, a Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 10,4%.

DZS

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima  NKD-a 2007. – prilagođeni indeksi

Mjesečna usporedba

Prema područjima NKD-a 2007., sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u siječnju 2020. u usporedbi s prosincem 2019. porasla je u Prerađivačkoj industriji za 4,9% te u Rudarstvu i vađenju za 1,9%, a u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji pala je za 2,4%.

Godišnja usporedba

U siječnju 2020. u usporedbi sa siječnjem 2019. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, pala je u Rudarstvu i vađenju za 12,1%, u Prerađivačkoj industriji za 4,8% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 4,0%.

Indeks zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima –  izvorni indeksi

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju siječnja 2020. u usporedbi sa zalihama na kraju prosinca 2019. manje su za 3,9%, a u usporedbi sa zalihama na kraju siječnja 2019. manje su za 2,5%.

DZS

Indeks zaposlenih osoba u industriji – izvorni indeksi

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u siječnju 2020. manji je za 0,3% u usporedbi s prosincem 2019., a u usporedbi sa siječnjem 2019. manji je za 2,4%.

DZS

Indeks proizvodnosti rada u industriji – izvorni indeksi

Ukupna proizvodnost rada u industriji u siječnju 2020. u usporedbi s istim mjesecom 2019. manja je za 3,7%, piše DZS (.pdf).