Biznis i ekonomijaPreporučeno

U srpnju pad proizvođačkih cijena za 0.1% na mjesečnoj razini: DZS

U srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno više su za 0,4%, a u odnosu na srpanj 2018. za 0,3%.

>>>U lipnju pad proizvođačkih cijena za 1,1% na mjesečnoj razini: DZS

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. niže za 0,1%, a u usporedbi sa srpnjem 2018. više za 0,7%, javlja DZS.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (ukupno)

U srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno više su za 0,3%, a u odnosu na srpanj 2018. zadržale su stabilnost.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. zadržale stabilnost, a u usporedbi sa srpnjem 2018. više su za 0,7%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu (ukupno)

U srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno više su za 0,4%, a u odnosu na srpanj 2018. za 0,5%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na  nedomaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. niže za 0,2%, a u usporedbi sa srpnjem 2018. više za 0,7%.

Agregati GIG-a 2009.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 1,9% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%, a pale su u Intermedijarnim proizvodima za 0,3% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,3%, dok su u Kapitalnim proizvodima zadržale stabilnost.

U srpnju 2019. u usporedbi sa srpnjem 2018. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,9%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,9%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,6% i u Kapitalnim proizvodima  za 0,4%, a pale su u Energiji za 1,3%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 0,9%, u Kapitalnim proizvodima za 0,1% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%, a pale su u Intermedijarnim proizvodima za 0,1%, dok su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

U srpnju 2019. u usporedbi sa srpnjem 2018. proizvođačke cijene porasle su u Intermedijarnim proizvodima za 1,2%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,6% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju  za 0,5%, a pale su u Energiji za 1,2% i u Kapitalnim proizvodima za 0,5%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

U srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 5,0% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju  za 0,1%, a pale su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,4% i u Intermedijarnim proizvodima za 0,4%, dok su u Kapitalnim proizvodima zadržale stabilnost.

U srpnju 2019. u usporedbi sa srpnjem 2018. proizvođačke cijene porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,3%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,1%, u Kapitalnim proizvodima za 1,0% i u Intermedijarnim proizvodima za 0,2%, a pale su u Energiji za 3,3%.

Industrijska područja NKD-a 2007.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Prerađivačkoj industriji za 0,4% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,1%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 0,4%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

U srpnju 2019. u usporedbi sa srpnjem 2018. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 3,8%, u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,6% i u Prerađivačkoj industriji za 0,1%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 8,6%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Prerađivačkoj industriji za 0,4% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,1%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 0,5%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

U srpnju 2019. u usporedbi sa srpnjem 2018. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 3,8% i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,6%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 9,0% i u Prerađivačkoj industriji za 0,3%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem  tržištu

U srpnju 2019. u usporedbi s lipnjem 2019. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji  za 8,6% i u Prerađivačkoj industriji za 0,4%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 0,3%.

U srpnju 2019. u usporedbi sa srpnjem 2018. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 29,9%, u Rudarstvu i vađenju za 1,0% te u Prerađivačkoj industriji za 0,5%, piše DZS (.pdf).