PolitikaPreporučeno

U studenom odobrene operacije vrijedne 83,2 milijarde eura u 28 država: Junckerov plan

Nakon sastanka Upravnog vijeća Europske investicijske banke (EIB) u studenome očekuje se da će Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) pokrenuti ulaganja u vrijednosti više od 450,6 milijardi eura diljem EU-a.

Operacije odobrene u okviru Junckerova plana u studenome vrijedne su 83,2 milijarde EUR u 28 država članica. Očekuje se da će više od milijun (1,042,890.) novoosnovanih poduzeća te malih i srednje velikih poduzeća (MSP-ova) imati koristi od poboljšanog pristupa financiranju.

Prema trenutnom poretku, pet zemalja u kojima je potaknuto najviše ulaganja u odnosu na BDP jesu Grčka, Estonija, Portugal, Bugarska i Poljska.

Kad je riječ o makroekonomskom učinku, ulaganja EIB-a u okviru Junckerova plana povećala su bruto domaći proizvod EU-a za 0,9 % te stvorila 1,1 milijun novih radnih mjesta.

BDP EU-a, kao posljedica Junckerova plana, porast će za 1,8 % i stvorit će se 1,7 milijuna radnih mjesta. Pojedinosti o ulaganjima po zemljama dostupne su na web-mjestu Junckerova plana.