PolitikaPreporučeno

UN odbacio zastaru, naložio BiH da uspostavi nacionalni sustav za reparaciju žrtava ratnog nasilja

Ujedinjeni narodi naredili su BiH da obešteti ženu silovanu tijekom rata i uspostavi nacionalni sustav reparacije za žrtve ratnog nasilja. Vijeće Ujedinjenih naroda protiv mučenja odluku je donijelo početkom kolovoza i ona još nije objavljena, ali je Reuters dobio uvid u njezin sadržaj.

“Mi ovu odluku smatramo revolucionarnom, ne samo za Bosnu, već i globalno, jer je ovo tijelo prvi put donijelo odluku temeljene na pritužbi žrtve ratnog seksualnog nasilja,”

Adrijana Hanušić-Bećirović

Agencija piše da je žena, čiji je identitet zaštićen, silovana u blizini Sarajeva. Njezin silovatelj je osuđen i naređeno mu je da žrtvi plati odštetu od 15,000 eura što on nije mogao učiniti zbog nedostatka novca.

Vijeće je zatražilo da odštetu u ime počinitelja plati država i odbacilo institut zastare za žrtve ratnog nasilja.

Ujedinjeni narodi procjenjuju da je tijekom rata koji je u 1990-im godinama odnio više od 100,000 života najmanje 20,000 žena iskusilo seksualno nasilje. Vijeće je zaključilo da je BiH prekršio konvenciju UN-a protiv mučenja i stoga mora donijeti brz, pošten i učinkovit mehanizam reparacije kao i besplatnu medicinsku i psihološku skrb za žrtve. Od vlasti je zatražena i javna isprika.

>>>BiH dobila 15 milijuna eura za gradnju ‘beskrajne’ autoceste Budimpešta-Ploče

“Mi ovu odluku smatramo revolucionarnom, ne samo za Bosnu, već i globalno, jer je ovo tijelo prvi put donijelo odluku temeljenu na pritužbi žrtve ratnog seksualnog nasilja,” rekla je Adrijana Hanušić-Bećirović, viša pravna savjetnica u nevladinoj udruzi Trial International, za Reuters. Slučaj bi stoga mogao poslužiti kao globalni presedan i omogućiti žrtvama ratnog seksualnog nasilja da kompenzaciju zatraže na temelju međunarodnih zakona o mučenju neovisno o mjestu zločina.