PolitikaPreporučeno

Upravo postignut kompromis o dugoročnom proračunu utire put fiskalnoj uniji

Johan Van Overtveldt (ECR, Belgija), predsjednik Odbora za proračune; Foto: Daina Le Lardic/EP

U utorak, nakon deset tjedana intenzivnih pregovora, pregovarači Parlamenta za proračun postigli su dogovor s predsjedništvom Vijeća o nacrtu dogovora o sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru (VFO 2021. – 2027.) i novim vlastitim sredstvima. Obje institucije trebaju službeno podržati kompromis.

Parlament je kompromisom izborio 16 milijardi eura povrh paketa koji su dogovorili šefovi država ili vlada na sastanku na vrhu u srpnju. Iznosom od 15 milijardi eura ojačat će se vodeći programi za zaštitu građana od pandemije COVID-19, pružiti prilike za sljedeću generaciju i očuvati europske vrijednosti. Jednom milijardom eura povećat će se fleksibilnost za rješavanje budućih potreba i kriza.

>>>Plenković iscrtao bolju budućnost utemeljenu na europskom novcu

Glavni prioritet Parlamenta bilo je osigurati povećanje sredstava za vodeće programe za koje postoji rizik od nedovoljnog financiranja u okviru dogovora Europskog vijeća iz srpnja 2020., čime se ugrožavaju obveze i prioriteti EU-a, posebno Zeleni plan i Digitalna agenda.

Dodatna sredstva uglavnom će se povući iz iznosa koji odgovaraju novčanim kaznama za kršenje pravila tržišnog natjecanja (koje poduzeća moraju platiti kada ne poštuju pravila EU-a), u skladu s onim što već dugo zahtijeva Parlament, a to je da novac stvoren u Europskoj uniji ostane u proračunu EU-a.

Zahvaljujući tom kompromisu Europski parlament, među ostalim, utrostručuje omotnicu za program EU4Health, osigurava dodatnu godinu financiranja programa Erasmus+ i osigurava da se financiranje istraživanja nastavi povećavati.

Nova vlastita sredstva

Pregovarači su se složili s načelom da srednjoročni i dugoročni troškovi otplate duga iz fonda za oporavak ne bi trebali biti na štetu dobro uhodanih investicijskih programa u VFO-u niti bi trebali rezultirati mnogo većim doprinosima država članica koji se temelje na bruto nacionalnom dohotku. Pregovarači Parlamenta stoga su izradili plan za uvođenje novih vlastitih sredstava tijekom sljedećih sedam godina. Taj je plan uključen u “Međuinstitucijski sporazum”, koji je pravno obvezujući tekst.

  • Građani će imati koristi od dodatnih sredstava za vodeće programe EU-a kao što su zdravlje, programi Obzor (istraživanje) i Erasmus +
  • Pravno obvezujući plan za uvođenje novih dogovorenih izvora prihoda EU-a
  • Poboljšana je uloga Parlamenta u nadziranju sredstava za oporavak
  • Snažnije odredbe osigurane za biološku raznolikost i rodnu ravnopravnost

Osim doprinosa koji se temelji na plastici, od 2021. plan uključuje vlastita sredstva koja se temelje na ETS-u (sustav trgovanja emisijama), digitalnu pristojbu (od 2024.) i vlastita sredstva koja se temelje na porezu na financijske transakcije te financijski doprinos povezan sa sektorom trgovačkih društava ili novu zajedničku osnovicu poreza na dobit (od 2026.).

Potonje je pritom posebno zanimljivo jer sugerira neki oblik fiskalne unije.

Provjera načina na koji se troše sredstva EU-a sljedeće generacije: jačanje proračunskog nadzora

Kad je riječ o rashodima fondova Instrumenta Europske unije za oporavak (NextGenerationEU) Parlament je osigurao da će se tri institucije redovito sastajati kako bi ocijenile korištenje sredstava stavljenih na raspolaganje na pravnoj osnovi iz članka 122. Trošit će se na transparentan način, a Parlament će zajedno s Vijećem provjeriti svako odstupanje od prethodno dogovorenih planova.

>>>Komisija predstavila glavne projekte, plan realizacije Mehanizma za oporavak i otpornost

Instrument za oporavak (NextGenerationEU) temelji se na članku Ugovora o EU-u (članak 122. UFEU-a) kojim se ne predviđa uloga Europskog parlamenta. Pregovarači Parlamenta također su se izborili za novi postupak kojim se uspostavlja “konstruktivni dijalog” između Parlamenta i Vijeća na temelju ocjene Komisije, kako bi se dogovorili o utjecaju svakog predloženog novog pravnog akta na proračun na temelju članka 122.

Horizontalna pitanja: ciljevi biološke raznolikosti, rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti

Uvest će se poboljšane metodologije praćenja klime i biološke raznolikosti kako bi se osiguralo da se najmanje 30 % ukupnog iznosa proračuna Unije i rashoda “EU-a sljedeće generacije” namijeni klimatskim ciljevima te kako bi se osiguralo da 7,5 % godišnje potrošnje bude namijenjeno ciljevima biološke raznolikosti od 2024. i 10 % od 2026. nadalje.

Još jedan horizontalni prioritet u VFO-u bit će promicanje rodne ravnopravnosti i rodno osviještene politike.

Nacrt dogovora postignutog između pregovaračkog tima Parlamenta i predsjedništva Vijeća još uvijek trebaju potvrditi Vijeće, predsjednik Parlamenta i voditelji klubova zastupnika, a o njemu će se glasati u Odboru za proračune i na plenarnoj sjednici.

Komisija pozvala na brzu finalizaciju dogovora

Europska komisija u utorak je pozdravila postizanje političkog dogovora.

“Pozdravljam današnji sporazum o našem Planu za oporavak i sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru. Mi sada moramo krenuti naprijed s finalizacijom sporazuma o sljedećem dugoročnom proračunu i NextGenerationEU-u do kraja godine. Pomoć je nužna građanima i biznisima koji su teško pogođeni korona-krizom. Naš plan oporavka će pomoći da izazov pandemije pretvorimo u priliku za oporavak predvođen zelenom i digitalnom tranzicijom,” izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Grabancijaš/Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

Comments (1)

  1. […] >>>Upravo postignut kompromis o dugoročnom proračunu utire put fiskalnoj uniji […]

Comments are closed.