Politika

Vedrana Stecca imenovana glavnom tajnicom Ministarstva regionalnoga razvoja | Vlada RH

Na zatvorenome dijelu današnje, 48. sjednice utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke ministara nadležnih za: pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 11. i 12. ožujka 2021., vanjske i unutarnje poslove (FAHA), 15. ožujka 2021., socijalnu politiku (EPSCO Social), 15. ožujka 2021., zdravstvo  (EPSCO Health), 16. ožujka 2021., te ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 16. ožujka 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Doneseni su prijedlozi odluka o zatvaranju Generalnog konzulata i osnivanju Konzulata. Točke su označene stupnjem tajnosti “tajno” te ih nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.

Vlada je usmeno izviještena o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.

Imenovanja i razrješenja

Što se tiče kadrovskih pitanja, Vedrana Stecca imenovana je glavnom tajnicom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.

Razriješeni su dosadašnja predsjednica, zamjenik predsjednice, članovi, tajnica i pomoćnica tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom: Marija Pletikosa, Zorislav Bobuš, Zvjezdana Janičar, Dunja Skoko-Poljak, mr.sc. Marijana Gojčeta, Jasna Prepeljanić, Snježana Josipović, Nives Tomljenović, Ana Frangeš, Kristina Ratković, Tijana Novaković, Danijela Majko, Romana Kuzmanić Oluić, Zrinka Špoljarić, Melita Holetić, Ana Dalmatin Matijašević, Tatjana Popović, Siniša Jurišić, Sanja Bareza, Ivan Baričević, Ines Loknar-Mijatović, dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš, dr.sc. Zdravka Leutar, Vojin Perić, Jadranka Krstić, Jozefina Kranjčec, Tomislav Velić, mr.sc Mirjana Jakovčev, Leke Sokolaj, dr.sc. Sanja Tarczay, Branka Lukić, Manda Knežević, Ante Kalina, Danijela Perić, Julijana Rosandić, Andreja Veljača, Marica Mirić, Lidija Penko, Denis Marijon, Aleksandra Milković, dr.sc. Tamara Horvat Klemen, Zvjezdana Bogdanović i Iva Munzar.

Marija Pletikosa ponovno je imenovana predsjednicom Povjerenstva, Zorislav Bobuš njezinim zamjenikom, a članovima, tajnicom i pomoćnicom tajnice, kao predstavnici tijela državne uprave te drugih institucija, sukladno Odluci o izmjenama Odluke o osnivanju  Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom („Narodne novine“, broj 14/21.), imenovani su: Zrinka Špoljarić, Dunja Skoko-Poljak, mr.sc. Marijana Gojčeta, Jasna Prepeljanić, Zlatko Draganović, Lili Mekterović-Ružić, Ana Frangeš, Vedran Blažeka, Danijela Majko, Romana Kuzmanić Oluić, Melita Holetić, Dubravka Vukoja, Ivana Selnik, Sanja Bareza, dr.sc. Tamara Horvat Klemen, Ines Loknar-Mijatović, dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš, dr.sc. Marko Buljevac, Vojin Perić, Jadranka Krstić, Jozefina Kranjčec, Tomislav Velić, mr.sc. Mirjana Jakovčev, Leke Sokolaj, dr.sc. Sanja Tarczay, Denis Marijon, Aleksandra Milković, Bojan Hajdin, Marica Mirić, Dijana Roginić, Lidija Penko, Ante Kalina, Danijela Perić, Ružica Bisaha, Zvjezdana Bogdanović i Marijana Dumančić.