PreporučenoTech

Velika istraživanja sugeriraju velik uspjeh nastave na daljinu: MZO

Početkom srpnja provedena su dva velika istraživanja: jedno koje je uključivalo ravnatelje škola i drugo za učitelje nastavnike i stručne suradnike u školama. Slično istraživanje provedeno je i krajem ožujka na početku izvođenja nastave na daljinu.

Općenito se može tvrditi da je razina zadovoljstva provedbom nastave na daljinu visoka te da su rezultati vrlo pozitivni i stabilni u vremenu (usporedba travanj-srpanj 2020.).

Upitnik za ravnatelje o uspješnosti nastave na daljinu proveden je nakon završetka nastavne godine, krajem lipnja i početkom srpnja 2020. Na upitnik je odgovorilo 1.106 škola, što je oko 85% svih škola.

Ključni nalazi:

 • Gotovo svi ravnatelji (98,6%) se slažu (u potpunosti ili uglavnom) da je njihova škola uspješno provela nastavu na daljinu.
 • Preporuke o organizaciji radnog dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu bile su korisne u potpunosti ili uglavnom za 89% ravnatelja i te su preporuke pročitali svi ravnatelji.
 • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu su korisne za 94% ravnatelja, s time da se više od 48% njih u potpunosti slaže.
 • Korisnost Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi ispunjavali su samo ravnatelji osnovnih škola (747) i više od 94% ravnatelja u potpunosti je ili uglavnom zadovoljno s Preporukama.
 • Akcijski plan za nastavu na daljinu za sljedeću školsku godinu korisnim u potpunosti ili djelomično smatra 92% ravnatelja, a 12 ravnatelja (još) ga nije pročitalo.
 • 94% ravnatelja u potpunosti je ili uglavnom zadovoljno potporom MZO-a, CARNET-a i nadležnih agencija.
 • Više od 86% ravnatelja je zadovoljno potporom mentora u virtualnim radionicama tijekom izvođenja nastave na daljinu.

U odgovorima na pitanja otvorenog tipa prevladavaju odgovori da je nastava na daljinu vrlo dobro pripremljena unatoč mnogobrojnim izazovima te da je tome bitno pridonijela kurikularna reforma Škola za život vezano uz opremanje i online edukacije, a dani su i korisni komentari za poboljšanja.

Istaknuto je da je potrebno provoditi kontinuirane edukacije na svim razinama za učitelje različitoga predznanja kako bi se usustavio i unaprijedio rad na daljinu. Ističe se i potreba za dodatnom opremom za ranjive skupine učenika i komunikacija s roditeljima.

Neki ravnatelji ističu da tijekom nastave na daljinu ponekad Ministarstvo uvodi rješenja koja vrijede za sve jer to većina škola i nastavnika traži, ali da je potrebno osigurati prostor za kreativnost i inovativnost koja se potiče Školom za život.

Više detalja o rezultatima upitnika može se pronaći na mrežnim stranicama MZO-a i Škole za život.

Upitnik o izvođenju nastave na daljinu za učitelje, nastavnike i stručne suradnike proveden je u virtualnim predmetnim učionicama i bio je otvoren dva tjedna nakon završetka ove nastavne godine. Odgovori su prikupljeni od ukupno 3.791 nastavnika, učitelja i stručnog suradnika. Cilj je bio procijeniti koliko su učitelji i nastavnici spremni za nastavu na daljinu te na što staviti naglasak u potpori u sljedećoj školskoj godini, ali i procijeniti što se promijenilo u protekla tri mjeseca u nastavi na daljinu. Sudjelovanje u Upitniku bilo je dobrovoljno i anonimno.

Ključni nalazi:

 • Gotovo svi učitelji i nastavnici (97%) bili su u potpunosti ili uglavnom zadovoljni kako izvode nastavu na daljinu.
 • Većina (89%) misli da se njihovi učenici dobro ili uglavnom dobro snalaze u nastavi na daljinu.
 • 89% učitelja i nastavnika zadovoljno je ili uglavnom zadovoljno opremom kojom raspolažu u izvođenju nastave na daljinu, što ostavlja prostor za dodatno opremanje koje se i provodi.
 • 82% njih smatra da je potpora koju im daju CARNET i MZO dobra.
 • Učitelji i nastavnici posebno su zadovoljni što su postojale videolekcije i programi na televiziji. Tako misli njih 90%.
 • Da mogu samostalno izvoditi nastavu na daljinu smatra 82% učitelja i nastavnika.
 • Čak 95% učitelja i nastavnika smatra da su se snašli bolje nego što su očekivali prije početka izvođenja nastave na daljinu.
 • 30% nastavnika smatra da su učenici aktivniji u nastavi na daljinu nego u školi.
 • Preporuke o organizaciji radnog dana učenika korisnima u potpunosti ili uglavnom smatra oko 2/3 učitelja i nastavnika.
 • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu i Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi korisnima smatra ¾ učitelja i nastavnika.
 • 97% njih tvrdi da su vrednovali i ocjenjivali u skladu s tim uputama.
 • Akcijski plan za nastavu na daljinu bit će koristan, smatra 72% ispitanika, ali 7% ga nije (još) pročitalo.
 • Zadovoljstvo u potpunosti ili uglavnom pripremljenim sadržajima za profesionalni razvoj u virtualnoj učionici te pripremljenim aktivnostima iskazalo je 90% ispitanika.

Nešto su niži postoci slaganja s tvrdnjom da je uloga stručnih suradnika u nastavi na daljinu jasna jer se gotovo trećina stručnih suradnika s tim ne slaže. To je područje u koje treba posebno ulagati u sljedećoj školskoj godini i dati jasnije upute i primjere dobre prakse o ulozi stručnih suradnika u nastavi na daljinu.

Na kraju, svi navedeni kvantitativni i kvalitativni nalazi značajni su za poboljšanje potpore nastavnicima, učiteljima i stručnim suradnicima u sljedećoj školskoj godini u nastavi na daljinu jer je izgledno da će se ona u nekom obliku trebati izvoditi.

Više detalja i analiza rezultata dostupni su na mrežnim stranicama Škole za život i MZO-a.

MZO