PolitikaPreporučeno

Vijeće ministara usvojilo direktivu o zaštiti zviždača, Komisija poziva na ‘provedbu bez odgode’

Vijeće ministara na današnjem je zasjedanju Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove u Luxembourgu donijelo direktivu o zaštiti zviždača. Direktivom će se zviždačima zajamčiti visoka razina zaštite jer će se standardizacijom na razini EU-a uspostaviti sigurni kanali za podnošenje prijava kako unutar organizacija tako i nadležnim javnim tijelima.

Zviždači su istraživačkim novinarima ponekad ključan izvor informacija. Zbog toga se njihovom zaštitom ujedno promiče i sloboda medija. Pozivam države članice da bez odgode provedu nova pravila.

Vera Jourova

Zviždači će biti zaštićeni i od otkaza, degradacije i drugih oblika odmazde, a nacionalna tijela morat će o postupanju sa zviždačima informirati građane i educirati tijela javne vlasti.

>>>EP prepoznao ‘ključnu ulogu’ zviždača u zaštiti javnog interesa

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Pozdravljam snažnu poruku koju je Vijeće danas poslalo zviždačima. Zviždači su hrabre osobe koje su se usudile iznijeti nezakonite aktivnosti na svjetlo dana i osobno se zauzeti za zaštitu javnosti od nepravilnosti.“ Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, dodala je: Zviždači se ne smiju kažnjavati jer su postupili ispravno. Novim pravilima na razini EU-a zajamčit ćemo im siguran kanal za prijavu kršenja zakonodavstva EU-a u brojnim područjima. Zviždači su istraživačkim novinarima ponekad ključan izvor informacija. Zbog toga se njihovom zaštitom ujedno promiče i sloboda medija. Pozivam države članice da bez odgode provedu nova pravila.

Direktiva o zaštiti zviždača obuhvaća brojna područja zakonodavstva EU-a, npr. borbu protiv pranja novca, zaštitu podataka, zaštitu financijskih interesa Unije, sigurnost hrane i proizvoda, javno zdravlje, zaštitu okoliša te nuklearnu sigurnost. Direktiva će stupiti na snagu dvadeset dana nakon objave u Službenom listu. Države članice zatim će imati dvije godine za prijenos direktive u nacionalno zakonodavstvo. Dokument s najčešćim pitanjima o zaštiti zviždača dostupan je na internetu.