Politika

Vodič za financiranje predsjedničke izborne promidžbe

Ilustracija

Kako bi potencijalnim predsjedničkim kandidatima, kojih je više od deset, olakšalo snalaženje u financijskim obvezama, Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo je vodič za financiranje izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike dostupan na mrežnim stranicama Povjerenstva.

Potencijalni su kandidati, podsjeća se u Vodiču, za financiranje izborne promidžbe dužni otvoriti poseban račun najkasnije s danom podnošenja kandidature, a najranije šest mjeseci prije potencijalnog roka za izbore, računajući kao rok datum na koji su izbori bili održani u tekućem mandatu.

Na taj, poseban račun uplaćuju se donacije za financiranje promidžbe i obavljaju sve transakcije koje se tiču te promidžbe.

>>>Sitne ali dinamitne donacije Bandiću, kolosalni popust Styrije HDZ-u: Gong

Poseban račun otvara se na ime i prezime kandidata, a od dana njegova otvaranja kandidati su dužni voditi: Knjigu blagajne, Knjigu primitaka i izdataka, Popis dugotrajne nefinancijske imovine i Knjigu potraživanja i obveza.

Kandidati, odnosno osobe koje se namjeravaju kandidirati, dužni su u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog računa dostaviti DIP-u pisanu obavijest o tome nakon čega će im DIP, kao tijelo nadležno za nadzor financiranja, izdati lozinku za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja.

I vlastita sredstva na poseban račun

Kandidati mogu financirati izbornu promidžbu iz vlastitih sredstava, sredstva političke stranke koja ih je predložila te iz donacija. Vlastita, dakle osobna sredstva koja namjeravaju utrošiti na promidžbu moraju uplatiti na poseban račun.

Kako bi kandidatima olakšale financijski teret izborne promidžbe, u kojoj svaki kandidat može potrošiti do osam milijuna kuna, fizičke i pravne osobe, dakle građani, obrti, tvrtke mogu im davati donacije jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine. Donacije u novcu uplaćuju se na poseban račun, a donatori su dužni primatelju donacije dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, odnosno lokalnim proračunima ili zaposlenicima.

Za donacije iznad 5000 kuna ugovor i izjava

Za donacije iznad 5000 kuna, donator i primatelj donacije dužni su zaključiti ugovor i priložiti mu spomenutu izjavu. Dogodi li im se da dobiju donaciju iznad tog iznosa, bez da imaju ugovor, kandidati to moraju prijaviti DIP-u, te dobiveni iznos uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Pojedinom predsjedničkom kandidatu fizička osoba može maksimalno donirati 30 tisuća kuna, pravna najviše 200 tisuća kuna.

>>>Oglasni okršaj Glasnovića s ‘Jugozomboidima’ povrijedio Izborni etički kodeks, zatražena isprika

DIP-u, koji je ovlašten nadzirati financiranje, svoje financijske izvještaje o financiranju izborne promidžbe kandidati dostavljaju unosom u Informacijski sustav za nadzor financiranja.

Riječ je o računalnom programu putem kojega kandidati dostavljaju i druga propisana izvješća i podatke te putem kojeg se propisana izvješća objavljuju na mrežnoj stranici Povjerenstva. Taj način dostave financijskih izvješća novost je na izborima za predsjednika Republike, ali je uspješno primijenjen na izborima za Europski parlament.

Prva financijska izvješća sedam dana prije izbora

Prva izvješća, s ažuriranim podacima do dana njihova podnošenja, kandidati će DIP-u morati podnijeti sedam dana prije održavanja izbora, a uključivat će izvješća o primljenim donacijama, o troškovima promidžbe te o cijenama i popustima dobivenim za medijsko oglašavanje. Kako bi šira javnost dobila uvid u financijsku stranu predsjedničkih izbora, DIP će dobivene financijske izvještaje objaviti na svojoj mrežnoj stranici prvog radnog dana od dana njihova unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja.