Biznis i ekonomija

Vujnovac dobio regulatorno odobrenje za stjecanje kontrolnog udjela u Fortenovoj

Europska komisija odobrila je u srijedu, sukladno uredbi EU-a o koncentracijama, Pavlu Vujnovcu transakciju kojom stječe isključivu kontrolu nad Fortenova grupom MidCo B.V. u Nizozemskoj.

Komisija je zaključila kako je učinak transakcije na tržišno natjecanje na tržištima na kojima društva posluju ograničen. Prijavljena transakcija ispitana je u okviru uobičajenog postupka revizije koncentracija.

Transakcija se prvenstveno odnosi na poljoprivredni sektor, kao i na proizvodnju hrane i opskrbu robom široke potrošnje u Hrvatskoj, Sloveniji i u više država na Balkanu koje nisu članice EU-a.

Različite tvrtke koje izravno i neizravno kontrolira Pavao Vujnovac definirane su kao PV grupa. Relevantne transakcijske dokumente sklopila je tvrtka Open Pass Limited, osnovana na Malti, pod kontrolom PV grupe, navodi Komisija.

Suvlasnici Fortenova grupe u prosincu izglasali dogovor o novoj vlasničkoj strukturi

Inače, nesankcionirani imatelja depozitarnih potvrda Fortenova grupe su na skupštini održanoj u drugoj polovici prosinca prošle godine odobrili transakciju kojom će Fortenova dobiti novu vlasničku strukturu bez sankcioniranog suvlasništva, a u kojoj bi važnu ulogu imala kompanija Open Pass Ltd., u vlasništvu Pavla Vujnovca.

Naime, na toj su skupštini imatelja depozitarnih potvrda Fortenova grupe odobrili transakciju između Fortenova Group TopCo B.V. kao prodavatelja i Iter BidCo B.V. kao kupca 100 posto udjela u kapitalu kompanije Fortenova Group MidCo B.V., za iznos koji ukupno može dosegnuti do 660 milijuna eura. Kako će točno izgledati nova vlasnička struktura ovisit će o interesu sadašnjih nesankcioniranih imatelja depozitarnih potvrda za dodatnom investicijom u suvlasništvo, naveli su u priopćenju.

Kako bi, bez obzira na razinu interesa dioničara za dodatnom investicijom, jamčila sigurnu dostupnost sredstava potrebnih za zaključenje transakcije po dogovorenoj cijeni, kompanija Open Pass Ltd., u vlasništvu Pavla Vujnovca, pristala je osigurati isplatu cijelog dogovorenog iznosa, ako to bude potrebno.

Namirenje

Prema odobrenom dogovoru, Fortenova grupa u svojoj vlasničkoj strukturi ne bi imala sankcionirane dioničare, čije će vlasništvo biti isplaćeno, a u novoj vlasničkoj strukturi bi pod jednakim uvjetima sudjelovali svi kvalificirani dioničari, odnosno praktički svi nesankcionirani sadašnji imatelji depozitarnih potvrda kompanije među kojima je i cijeli niz partnera i dobavljača Fortenova grupe.

Sadašnji dioničari koji nisu pod sankcijama bi tako mogli ili samo prenijeti svoje vlasništvo u novu BidCo kompaniju, ili uz dobrovoljnu opciju dodatne investicije povećati svoj suvlasnički udjel, ili odabrati opciju isplate, odnosno izlaska iz vlasničke strukture.

Sankcioniranim dioničarima će njihovi pripadajući iznosi biti uplaćeni na poseban račun kojem će moći pristupiti kada sankcijski propisi Europske unije, SAD-a i Ujedinjene Kraljevine to dozvole, naveli su krajem prošle godine iz Fortenove.

Oglasili su se tada i iz kompanije Open Pass iz koje su istaknuli da su tim odlukama skupštine imatelji depozitarnih potvrda Fortenova grupe odlučili kako žele konačnu stabilizaciju Fortenova grupe te njezin daljnji razvoj i rast.

“Vjerujemo u što skorije potpisivanje preostale transakcijske dokumentacije, brzo rješavanje službenih postupaka kod nadležnih regulatora, ali i u refinanciranje duga nakon uspješnog zaključenja transakcije, kao ključnog izazova koji je i dalje pred kompanijom”, naveli su tada iz tvrtke Open Pass u vlasništvu Vujnovca.


Povezane vijesti