Biznis i ekonomija

Započeli pregovori oko novog Zakona o radu | HUP

Damir Zorić; Foto: HRT Otovoreno/YouTube

Na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava na temu novoga Zakona o radu razgovaralo se, između ostalog, o temama koje je HUP već iznosio u medijima kao posebno problematične i koje je nužno mijenjati. To su prije svega fleksibilizacija samog Zakona u području ugovora o radu i radu na daljinu. Postojeća iskustva pokazuju da se rad na određeno vrijeme u značajnoj mjeri koristi zbog nejasnih i teško primjenjivih odredbi o probnom radu te rigidnosti sustava otkazivanja i teškoća u zapošljavanju nove, kvalitetnije radne snage. U HUP-u smatramo potrebnim osuvremeniti zakonsko uređenje rada na daljinu kako bi se radnicima omogućio  povremeni rad na daljinu te u skladu s tim i jednostavnija provedba za poslodavce.

“Ova kriza nam je dodatno ukazala na nužnost brzog prilagođavanja u svim segmentima poslovanja pa i u dijelu radnog zakonodavstva. HUP je zadovoljan pokretanjem službenih pregovora o izmjenama Zakona o radu jer već godinama upozoravamo na potrebu usklađivanja zakonskih odredbi ZOR-a sa suvremenim potrebama tržišta rada i dobro je da smo krenuli razgovarati u tom smjeru,” izjavio je ovom prilikom dr.sc. Damir Zorić, glavni direktor HUP-a.

>>>Europski sud obvezao zemlje članice da sve poslodavce prisile na bilježenje radnog vremena

Jedan od zahtjeva HUP-a je i pojednostavljivanje administriranja radnog vremena koje poslodavcima trenutno predstavlja još jedan namet u poslovanju kakav zasigurno ne priliči svim dosezima tehnološkog napretka i modernog doba u kojem se nalazimo. Trenutni Zakon o radu pisan je sa stajališta izvansmjenskog rada stoga je određene odredbe zakona teško primijeniti na smjenski rad. U tom pogledu, nužna je veća fleksibilizacija radnog vremena tj. pojednostavljenje odredbi o preraspodjeli i nejednakom rasporedu radnog vremena.

HUP