Politika

Zatraženo mišljenje Ustavnog suda o koeficijentima složenosti poslova: 194. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 194. sjednice, Vlada je odgovorila Ustavnome sudu Republike Hrvatske na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17) i pojedinih odredbi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Cjeloviti odgovori Vlade bit će objavljeni uz odluke Ustavnoga suda.

Vlada je upoznata sa stanjem iskorištenosti sredstava Europskih investicijskih i strukturnih fondova u Republici Hrvatskoj te s pregledom zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.

Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješena je vršiteljica dužnosti glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijana Petrić, s danom 31. siječnja 2020., a novom je glavnom ravnateljicom, temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, imenovana prof.dr.sc. Ivanka Stričević, s danom 1. veljače 2020.

Irina Jozić imenovana je novom članicom Upravnoga vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koja se imenuje na prijedlog ministra nadležnog za rad.

Državnom službeniku Petru Uzorincu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika tog Ministarstva, a najduže do šest mjeseci, jer mu dosadašnje ovlaštenje ističe 1. prosinca 2019. godine.

I na kraju, Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d. predlaže se izbor doc.dr.sc. Lukše Lulića i Ive Ivančića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci jer im ističe mandat od šest mjeseci 3. prosinca 2019. godine.