FunPreporučeno

Zipa, gliser na cesti!: GIF

Seeing a boat on the road.

>>>Gliser ‘pod ručnom’ do doka: GIF

>>>Preživljavanje gaženja kamionom: GIF

>>>Kamion umalo umaknuo urušavanju mosta: GIF