Biznis i ekonomijaPreporučeno

Bajkovit profit za Zagrebačku banku u subvencijama poljoprivrednih kredita u OBŽ

Osječko-baranjska županija objavila je u ponedjeljak Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije, a kredite će subvencionirati s 2 % kamate kroz poslovnu suradnju sa Zagrebačkom bankom d.d..

Javni poziv otvoren je do iskorištenja kreditnog potencija od 5.000.000,00 kuna.

Korisnici kredita mogu biti fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem ili prebivalištem na području Osječko-baranjske županije odnosno poljoprivredna proizvodnja mora se odvijati na području Osječko-baranjske županije.

>>>U 2020. pad dobiti banaka, rast štednje i kredita | HUB Pregled 1/2021

Ovisno o vrsti namjene krediti mogu biti kratkoročni ili dugoročni. Kratkoročni krediti namijenjeni su za nabavu repromaterijala za sjetvu: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu, za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih subjekata i za nabavu grla za tov svinja. Dugoročni krediti namijenjeni su za nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov junadi, navodi se u priopćenju Kabineta župana.

Interes jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije za dodatno subvencioniranja kamata za korisnike kredita s njihovog područja iskazale su:

  1. Grad Belišće sa kamatnom stopom od 1% na odobrene kredite,
  2. Grad Đakovo sa kamatnom stopom od 1% na odobrene kredite,
  3. Grad Osijek sa kamatnom stopom od 1% na odobrene kredite,
  4. Grad Valpovo sa kamatnom stopom od 1% na odobrene kredite,
  5. Općina Bilje sa kamatnom stopom od 1,5% na odobrene kredite,
  6. Općina Erdut sa kamatnom stopom od 1% na odobrene kredite i
  7. Općina Ernestinovo sa kamatnom stopom od 0,5% na odobrene kredite.

Obrazac zahtjeva, obrasce potrebnih izjava i dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu Osječko-baranjske županije, Županijska 4, Osijek, dok se zahtjevi s propisanom dokumentacijom predaju u 2 (dva) primjerka osobno ili poštom na adresu: Osječko-baranjska županije Upravni odjel za poljoprivredu putem Pisarnice, Županijska 4, 31000 Osijek.

U Europi za banke bajna, u aktualnim okolnostima nezamisliva stopa

Uvid u uvjete kreditiranja objavljen na županijskim stranicama otkriva da se krediti odobravaju u kunama.

Redovna kamata otplate kredita je trezorski zapis na 91 dan plus 5,0 postotni poen godišnje, promjenjiva. Vrijednost trezorskih zapisa na 91 dan ostvarena na posljednjoj aukciji prije početka kvartala primjenjuje se u tom kvartalu.

Osječko-baranjska županija uključuje se u subvencioniranje redovne kamatne stope s dva postotna poena uz mogućnost uključivanja jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije u dodatno subvencioniranje kamatne stope korisnicima kredita s njihovog područja sukladno njihovoj procjeni i odluci. Korisnik kredita podmiruje razliku do visine ukupne redovne kamatne stope.

>>>HUB traži povjerenje, oštro osuđuje ‘eventualno nedopušteno ponašanje’ RBA

Spomenuti uvjeti su u aktualnim okolnostima nezamislivi za veliku većinu banaka u Europskoj uniji, a osobito u europodručju gdje prema posljednjim podacima od siječnja niti jedna vrsta zajmova, bili oni za korporacije, biznise ili domaćinstva, ne prelazi stopu od 2.01%.

>>>Prosječna kamata na stambene kredite za građane eurozone 1.44%, za Hrvate 2,8%: ECB/HUB

Grabancijaš potiče izvještavanje o fiskalnim i monetarnim politikama širom svijeta, kao i financijsku pismenost, pa vas s navedenim ostavlja da promišljate o subvencioniranju poljoprivrednika i banaka u Hrvatskoj, nikako hrvatskih banaka, javnim novcem.