Biznis i ekonomija

Dobiveni rejting od agencije Moody’s dokaz je financijske stabilnosti RBA: Müller

Rejting baa3/Prime-3 uz pozitivne izglede, odnosno investicijski rejting za Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA), koji je kuća Moody’s dodijelila  banci početkom studenog ove godine, odražava stabilnu strukturu izvora financiranja, visoku likvidnost te jaku kapitalizaciju, koja podržava njene rizične izloženosti.

Prema mišljenju kuće Moody’s, RBA održava visoke zaštitne slojeve likvidnosti, gdje sama stanja novca i međubankovne bilance predstavljaju 24,9% ukupne imovine. Zaštitni slojevi kapitala RBA su također visoki te mogu apsorbirati neočekivane kreditne gubitke, uz prilagođenu stopu agencije Moody’s iz 2018. godine, za omjer između materijalnog redovnog osnovnog kapitala i rizikom ponderirane aktive (TCE/RWA ratio) od 16,6%. Dodatno, profitabilnost RBA je umjerena, uz povrat na ukupnu imovinu iz 2018. godine od 0,8%, na koji utječe relativno visoka razina troškova, opadajuće marže i još uvijek povećani zahtjevi za umanjenjima vrijednosti te relativno nizak rast bilance.

Moody’s upućuje na još uvijek relativno visoku rizičnost imovine, odnosno stopu nenaplativih kredita (NPL), koja je viša nego kod institucija usporedivog rejtinga, a trenutno iznosi 8,4% bruto kredita, prema financijskim podacima za prosinac 2018. godine. Međutim, iz Moody’sa navode da su nenaplativi krediti u padu, što je trend koji se očekuje i u narednom razdoblju, a što je i podržano kontinuiranom naplatom loših kredita, otpisima i prodajama, budući da su trendovi u poslovnom i makroekonomskom okruženju u Hrvatskoj sve povoljniji.

Moody’s u ocjenu uključuje pretpostavku visoke podrške vlasnika (Raiffeisen Bank International AG), što podiže za 1 stupanj bazni kreditni rejting RBA.

>>>‘Čeka nas vrijeme optimizma, ulaganja i zaokreta poduzetničke klime’: Summer Talk RBA

Nakon što je rejting kuća Moody’s potvrdila nalaz, Michael Müller, predsjednik Uprave RBA je istaknuo: „Nakon što su stručnjaci iz agencije Moody’s proveli analizu prikupljenih podataka, njihov Rating Committee donio je konačnu odluku o našem rejtingu, na  koji smo iznimno ponosni. Proces je rezultirao sjajnim rezultatom za banku, odnosno Baa3 rejtingom s pozitivnim izgledima, što je prvi stupanj investicijskog rejtinga, te za 2 stupnja viši od postojećeg rejtinga Republike Hrvatske. Dobiveni kreditni rejting investicijskog ranga znači da ćemo jednostavnije moći pružati podršku klijentima u trgovinskom poslovanju, ali još važnije, dobiveni rejting od agencije Moody’s dokaz je financijske stabilnosti RBA, što je investitorima u poslovanju iznimno važno“, zaključio je Müller.

RBA