PolitikaPreporučeno

Europska pučka pravobraniteljica O’Reilly dobila povjerenje za drugi mandat

Emily O’Reilly u srijedu je izabrana za europsku pravobraniteljicu za razdoblje 2019. – 2024., priopćio je Europski parlament.

O’Reilly je na tajnom glasanju dobila povjerenje 320 zastupnika u Europskom parlamentu.

Ombudsman ili pučki pravobranitelj provodi istrage o slučajevima lošeg upravljanja institucijama, tijelima ili agencijama EU-a, a djeluje na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbi građana EU-a.

Emily O’Reilly izabrana je u trećem krugu glasanja. O’Reilly je bivša novinarka te je bila prva žena na mjestu pravobraniteljice u Irskoj deset godine prije nego što je izabrana za dužnost Europske pravobraniteljice 2013. godine.

U drugom su krugu zastupnici, nakon povlačenja Nilsa Mušnieksa (Latvija), birali između četvero kandidata, Guiseppea Fortunata (Italija), Julie Laffranque (Estonija), Emily O’reilly (Irska) i Cecilie Wikström (Švedska),

U trećem krugu zastupnici su birali između Julie Laffranque i Emily O’Reilly, dvije kandidatkinje koje su u drugom krugu osvojile najviše glasova, u skladu s pravilima o glasanju. Laffranque je dobila 280, a O’Reilly 320 glasova.

“Europska administracija mora ponovno steći povjerenje svojih građana. Vjerujem da se ono može steći povećanjem odgovornosti i transparentnosti institucija. Tek kada budete mogli vidjeti tijek donošenja odluke, možete početi shvaćati zašto je donesena i tada možete početi vjerovati Europskoj uniji,”

Emily O’Reilly

Tijekom saslušanja pred Odborom za predstavke 3. prosinca, Emily O’Reilly obećala je nastaviti raditi na tome da administracija EU-a postane uzor cijeloj EU stavljajući građane i njihova prava u središte djelovanja.

„Europska administracija mora ponovno steći povjerenje svojih građana. Vjerujem da se ono može steći povećanjem odgovornosti i transparentnosti institucija. Tek kada budete mogli vidjeti tijek donošenja odluke, možete početi shvaćati zašto je donesena i tada možete početi vjerovati Europskoj uniji“, rekla je O’Reilly početkom prosinca zastupnicima u Europskom parlamentu, navodi se u priopćenju.

>>>Corporate Europe Observatory i Gong: sastanci Vijeća EU-a moraju biti otvoreni javnosti

Europski pravobranitelj je neovisno i nepristrano tijelo koje je ustanovljeno 1995. kako bi nadgledalo rad institucija i agencija EU-a (osim Suda EU-a) i promicalo načela dobre uprave. U rješavanju pritužbi građana ili pravnih tijela ono raspolaže „mekim ovlastima“, ali isto tako proaktivno istražuje sistemske procese poput transparentnosti.

Irkinja Emily O’Reilly i dosad je bila Europska pravobraniteljica. Dužnost je preuzela u srpnju 2013. i bila je prva žena na tom položaju. Prije nje, ovu su dužnost obavljali Jacob Söderman (1995. – 2003.) and Paraskevas Nikiforos Diamandouros (2003. – 2013.), stoji u priopćenju.