Politika

Goran Granić predložen za člana NO-a HEP-a: 198. sjednica Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 198. sjednice, Vlada je dala suglasnost zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39, stavka 2 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je označen stupnjem tajnosti “ograničeno”, stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.

Donesene su i neke kadrovske odluke:

Razriješena je dosadašnja članica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom Sandra Hirc. Novom je članicom, kao predstavnicu Ministarstva pravosuđa, Vlada imenovala Anu Frangeš.

S danom 31. prosinca, na osobni zahtjev zbog odlaska u mirovinu, razriješen je dosadašnji zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković. Vlada je državnog službenika Antonija Šustića ovlastila za obavljanje poslova zamjenika glavnog ravnatelja, s danom 1. siječnja 2020. godine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, a najduže do šest mjeseci.

Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d., Vlada je predložila (aktualnog predsjednika NO-a) dr. sc. Gorana Granića za člana i  mr. sc. Jelenu Zrinski Berger za članicu Nadzornog odbora društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci, jer im mandat od šest mjeseci istječe 19. prosinca 2019. godine.

Katu Sušac, prof. dr. sc. Mirjanu Čižmešiju i Darija Matanovića, Vlada je Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. predložila za članove Nadzornog odbora toga društva i to na vrijeme od najduže šest mjeseci, jer im mandat od šest mjeseci istječe s danom 28. prosinca 2019. godine.