Politika

Imenovanja i razrješenja u Savjetu za pregovore s Molom, GSV-u…: 5. sjednica Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, 5. sjednice, Vlada je usmeno izvještena o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec srpanj te o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Također, usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:

Pregled zakonskih prijedloga: https://bit.ly/31dupSf

Pregled podzakonskih prijedloga: https://bit.ly/3iYMTvM

Doneseno je više kadrovskih odluka:

Izmijenjena je Odluka o osnivanju Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC vezano uz mogući otkup dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d., Zagreb, kojom se razrješuju dosadašnji predsjednik i članovi te imenuju novi predsjednik i članovi Savjeta.

Razriješen je predsjednik Savjeta mr. sc. Andrej Plenković te članovi: dr. sc. Zdravko Marić, dr. sc. Gordan Grlić Radman, dr. sc. Tomislav Ćorić, dr. sc. Mario Banožić, Dražen Bošnjaković, Josip Aladrović i Darko Horvat.

Novim je predsjednikom Savjeta imenovan mr. sc. Andrej Plenković, a članovima: dr. sc. Zdravko Marić, dr. sc. Gordan Grlić Radman, dr. sc. Tomislav Ćorić,  Darko Horvat, dr. sc. Ivan Malenica i Josip Aladrović.

Vlada je razriješila predsjednika Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Darka Horvata te zamjenicu predsjednika prof. dr. sc. Blaženku Divjak.

Novim je predsjednikom Upravnog odbora te Agencije imenovan dr. sc. Tomislav Ćorić kao ministar nadležan za poduzetništvo i obrt, a zamjenikom predsjednika imenovan je dr. sc. Radovan Fuchs, kao ministar nadležan za znanost.

Zbog isteka mandata, razriješeni su dosadašnji predsjednik i dio članova Upravnoga vijeća Muzeja Ivana Meštrovića: prof. dr. sc. Branko Matulić, Nataša Jovičić, dr. sc. Irena Kraševac. Vlada je prof. dr. sc. Branka Matulića ponovno imenovala predsjednikom Upravnoga vijeća Muzeja Ivana Meštrovića, dok su dijelom novih članova imenovane dr. sc. Ana Šverko i Jasminka Babić.

Također su zbog isteka mandata, razriješeni dosadašnji predsjednik Upravnoga vijeća Javne ustanove “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar” Tomo Medved i član Stjepan Sučić.

Kao predstavnike Ministarstva hrvatskih branitelja, Vlada je Tomu Medveda ponovno imenovala predsjednikom Upravnog vijeća  ove javne ustanove, a Stjepana Sučića ponovno članom toga Vijeća.

S danom 31. kolovoza, Vlada je razriješila predsjednika Upravnoga vijeća Hrvatskog hidrografskog instituta Lukšu Čičovačkog, te je s danom 1. rujna 2020. kao predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture novim predsjednikom Upravnoga vijeća Instituta imenovala Boška Ercegovca.

Vršiteljem dužnosti ravnatelja Agencije za sigurnost željezničkog prometa, na razdoblje od šest mjeseci, ponovno je imenovan Želimir Delač, do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja, sukladno Zakonu o ustanovama.

Skupštini društva Zračna luka Pula d.o.o., Vlada je predložila imenovanje Nine Vojnić Žagar za direktoricu Društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer joj mandat istječe 26. kolovoza 2020.

Vlada je opozvala dosadašnje predstavnike i zamjenike predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću te je imenovala nove predstavnike Vlade u tom Vijeću.

Opozvani su predstavnici dr. sc. Zdravko Marić, Josip Aladrović, izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, Darko Horvat, dr. sc. Ivan Malenica i prof. dr. sc. Blaženka Divjak, te zamjenici predstavnika mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Dražen Opalić, Ivica Bošnjak, Mario Antonić, Katica Prpić i prof. dr. sc. Branka Ramljak.

Novim su predstavnicima Vlade u Gospodarsko-socijalnom vijeću imenovani dr. sc. Zdravko Marić, Josip Aladrović, dr. sc. Tomislav Ćorić, dr. sc. Ivan Malenica, dr. sc. Radovan Fuchs i Nataša Tramišak.

Imenovan je dio članova Savjeta za nacionalne manjine koji su po položaju izabrani zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru i to: s danom 22. srpnja 2020. prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Dragana Jeckov, dr. sc. Furio Radin, Robert Jankovics, Vladimir Bilek, Ermina Lekaj Prljaskaj i Veljko Kajtazi te Anja Šimpraga s danom 23. srpnja 2020.

Vlada je razriješila dosadašnjeg predsjednika, zamjenika predsjednika i dio članova Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak dr. sc. Zdravka Marića, Darka Horvata, mr. sc. Marka Pavića, Garija Cappellija, mr. sc. Mariju Vučković i Predraga Štromara.

Novim je predsjednikom Nadzornog odbora koji je po položaju ministar nadležan za financije, Vlada imenovala dr. sc. Zdravka Marića, novim zamjenikom predsjednika koji je po položaju ministar nadležan za gospodarstvo, imenovan je dr. sc. Tomislav Ćorić, a članicom Nadzornog odbora koja je po položaju ministrica nadležna za regionalni razvoj i fondove Europske unije, imenovana je Nataša Tramišak.