Politika

Imenovanja i razrješenja u Upravnom odboru HAMAG-a

Vlada je danas na zatvorenome dijelu svoje 24. sjednice utvrdila stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara nadležnih za istraživanje (COMPET), 27. studenoga 2020. te za Vijeće ministara nadležnih za obrazovanje (EYCS Education), 30. studenoga 2020. Također, utvrđena su stajališta Vijeća ministara nadležnih za mlade (EYCS Youth), 30. studenoga 2020. te Vijeća ministara nadležnih za kulturu i audiovizualnu djelatnost (EYCS Culture, AV), 1. prosinca 2020. Vlada je utvrdila stajališta i za sastanke Vijeća ministara nadležnih za sport (EYCS Sport), 1. prosinca 2020. te Vijeća ministara nadležnih za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 1. prosinca 2020. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Doneseni su i prijedlozi odluka o osnivanju konzulata. Cjeloviti materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, kojih je Hrvatska jedna od stranaka.

Vlada je usmeno izvještena o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:

Tablica prijedloga zakona: https://bit.ly/3fCPtap

Tablica podzakonskih akata: https://bit.ly/2HE8Cwd

Što se tiče kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev razriješena je članica Odbora za državnu službu Ana Maslać, s danom 29. studenoga 2020.

Imenovan je zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonio Šustić temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju na razdoblje od četiri godine.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova Siniša Orlić, Zlatko Košta i Ivica Orač-Šukelj. Imenovan je dio novih članova Siniša Orlić, Zlatko Košta, Miroslav Grgić i Helena Rukelj, kao predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Donesena je odluka kojom su razriješeni dosadašnji predsjednik Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada Dražen Opalić i njegova zamjenica Inga Žic. Razriješeni su i članovi i zamjenici članova: Dejan Drakulić, član, Ivan Ćurić, zamjenik člana, Vera Katalinić-Janković, članica, dr. sc. Marija Bubaš, zamjenica članice, Ivan Crnčec, član, Helena Husnjak, zamjenica člana, Veronika Bandić, članica, Ivana Đivan Kolčić, zamjenica članice, mr. sc. Mirta Mandić, članica, Katarina Bekavac, zamjenica članice, Tugomir Majdak, član, Marko Vazdar, zamjenik člana, Vlado Prskalo, član, Vlatka Klašnja, zamjenica člana, Siniša Orlić, član, Ana-Marija Batinović, zamjenica člana, Damir Kaufman, član, Jelena Samac Injić, zamjenica člana, Nada Zrinušić, članica, Mirna Ćorić, zamjenica članice, mr. sc. Helena Štimac Radin, članica, Gordana Obradović Dragšić, zamjenica članice, Lidija Brković, članica, mr. sc. Jadranka Vuglar, zamjenica članice, Nenad Puljić, član i Marina Šošić, zamjenica člana. Imenovan je novi predsjednik Dražen Opalić i njegova zamjenica Nada Zrinušić te novi članovi, zamjenici članova i tajnici Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada, kao predstavnici tijela državne uprave, sukladno Odluci o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada (Narodne novine, broj 121/20). Imenovani članovi, zamjenici članova i tajnicu su: Vera Katalinić-Janković, članica, dr. sc. Marija Bubaš, zamjenica članice, Dijana Rajić, članica, Ivan Ćurić, zamjenik članice, Veronika Bandić, članica, Ivana Đivan Kolčić, zamjenica članice, mr. sc. Mirta Mandić, članica, Katarina Bekavac, zamjenica članice, Tugomir Majdak, član, Marko Vazdar, zamjenik člana, Ivana Bulešić, članica, Vlatka Klašnja, zamjenica članice, Siniša Orlić, član, Ana-Marija Batinović, zamjenica člana, Ivana Šuman, članica, Vesna Buntić, zamjenica članice, mr.sc. Helena Štimac Radin, članica, Tamara Šterk, zamjenica članice, Ines Loknar-Mijatović, članica, Mihaela Mažuran, zamjenica članice, Gordana Grizelj Portner, članica, Goran Beroš, zamjenik članice, Lidija Brković, članica, Katarina Litva, zamjenica članice, Vatroslav Subotić, tajnik i Iva Musić Orešković, tajnica.

Razriješen je dosadašnji vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka dr. sc. Damir Šantek te je ponovno imenovan novim predsjednikom. Razriješeni su i vršitelji dužnosti članova: dr. sc. Aljoša Duplić, dr. sc. Milan Rezo, Zoran Luša, Dragana Zovko, Dražen Antolović, Filip Nevistić, Ivan Đuzel, Tomislav Petrinec, Mladen Maros, mr. sc. Ljerka Marić, Lidija Brković, dr. sc. Branka Ivančan –Picek, dr. sc. Nina Perko, Vinka Kolić, Željko Perić, Tanja Pušelj Ostroški i Adrijan Jadro, a novim članovima imenovani su: dr. sc. Aljoša Duplić, dr. sc. Milan Rezo, Božo Zeba, Dragana Zovko, Dražen Antolović, Filip Nevistić, Ivan Đuzel, Tomislav Petrinec, Mladen Maros, mr. sc. Ljerka Marić, Lidija Brković, dr. sc. Branka Ivančan-Picek, dr. sc. Nina Perko, Vinka Kolić, Željko Perić, Tanja Pušelj Ostroški i Adrijan Jadro.

Razriješene su dosadašnje članice Savjeta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ivana Žepić, Ivana Ravlić Ivanović i Novka Simić, radi isteka mandata te su ponovno imenovane novim članicama.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Imunološki zavod d.d. imenovanje predsjednika Uprave društva Imunološki zavod d.d. Vedrana Čardžića, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije Ivana Krznar, mr. sc. Ana Odak, Ankica Jakšić i Mario Antonić. Imenovan je dio novih članova dr. sc. Hrvoje Meštrić, Šime Erlić, Igor Radić i Nataša Mikuš Žigman, kao predstavnici ministarstva nadležnog za gospodarstvo, za poduzetništvo i obrt, za znanost, za regionalni razvoj i fondove Europske unije i nadležnog za turizam.

Comments (1)

Comments are closed.