Politika

Mikolčević, Zmaić, Bašić i Sušec predloženi za članove NO Hrvatske šume d.o.o. | Vlada RH

Na zatvorenome dijelu današnje, 118. sjednice Vlada je utvrdila stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za vanjske poslove (FAC), 16. svibnja 2022. te Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 17. svibnja 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske.

Ustavnome sudu Vlada je odgovorila na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Drvenik („Narodne novine“, broj 30/07.). Cjelovit odgovor Vlade bit će objavljen uz odluku Ustavnoga suda.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:

Zakonski prijedlozi

Podzakonski prijedlozi

Kadroviranje  

Što se tiče kadrovskih pitanja, državnom službeniku Željku Prši dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu unutarnjih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet Tajana Huzak. Novim članom Upravnog vijeća imenovan je Dominik Paparić, kao predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje je nadležno za razvoj otoka.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatske šume d.o.o. izbor mr.sc. Mladena Mikolčevića, dr.sc. Krunoslava Zmaića, Ante Bašića i Branka Sušeca za članove Nadzornog odbora toga društva, temeljem provedenog postupka za izbor članova Nadzornog odbora, na vrijeme od četiri godine.

Mladnen Mikolčević i Krunoslav Zmaić nove su mandate dobili nakon što im je stari produljen u studenom prošle godine ususret raspisivanju ‘javnog natječaja’ (napomena Grabancijaša).

>>>Predložena imenovanja za NO ‘Imunološkog’, Hrvatskih šuma, APIS IT… | Vlada RH

Zorana Staničić Jereb imenovana je privremenom ravnateljicom Hrvatskog zavoda za socijalni rad do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog javnog natječaja.

Pratite nas na Google vijestima