PreporučenoTech

Mljac-mljac Dik-dika | VIDEO

Dik-dik (Madoqua) je rod životinja iz porodice Bovidae koje živi u južnoj i istočnoj Africi gdje narastu do 30-40 cm. Teški su od 3-5 kilograma.

>>>Samoonesvješćivanje flaminga: GIF

>>>Neumoljivo budalaste pande: VIDEO

>>>Gledaj moje lijepe plave nožice gledaj!: GIF