Politika

Stjepan Adanić predložen za predsjednika Uprave društva Jadranski naftovod d.d. | Vlada RH

Na zatvorenome dijelu današnje, 77. sjednice Vlade usvojena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za konkurentnost (istraživanje) (COMPET Research), 28. rujna 2021. i Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET – Internal Market and Industry), 29. rujna 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije: broj 2021/0246, u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu, broj 2021/0247, u vezi s kvalifikacijama i osposobljavanjem vozača, broj 2021/0248, u vezi s uporabom energije iz obnovljivih izvora, broj 2021/0249, u vezi s prijevarama i krivotvorenjem bezgotovinskih sredstava plaćanja, broj 2021/0250, u vezi s autorskim pravima i srodnim pravima, broj 2021/0251, u vezi s autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, broj 2021/0252, u vezi s očuvanjem kapitala, broj 2021/0253, u vezi s investicijskim društvima, broj 2021/0254, u vezi sa sprečavanjem pranja novca ili financiranja terorizma i broj 2021/0255, u vezi s tržištem financijskih instrumenata. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Vlada je usmeno izviještena o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.

Što se tiče kadrovskih pitanja, Nadzornom odboru društva Jadranski naftovod d.d. predlaže se imenovanje mr. sc. Stjepana Adanića za predsjednika Uprave društva Jadranski naftovod d.d., do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 26. rujna 2021.

>>>Stjepan Adanić opet predložen za predsjednika uprava Janafa – do raspisivanja natječaja | Vlada

Glavnoj skupštini društva Narodne novine d.d. predlaže se izbor mr. sc. Stanka Borića za člana Nadzornog odbora društva, do imenovanja člana Nadzornog odbora temeljem provedenog postupka, na vrijeme od najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 24. rujna 2021.

Skupštini društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. predlaže se imenovanje Jure Sertića za direktora društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 6. listopada 2021.