Jeruzalemski cvrčak | VIDEO

Jeruzalemski cvrčci kolokvijalno znani i kao krumpirove stjenice grupa su velikih insekata iz rodova Ammopelmatus i Stenopelmatus koji zajedno čine p

VIŠE