PreporučenoTech

Vlasnička ulaganja u revolucionarne inovacije premašila iznos od 500 milijuna eura | EIC

Europska komisija u četvrtak je najavila drugi krug izravnih vlasničkih ulaganja putem Fonda Europskog vijeća za inovacije (EIC). Otkad je pokrenut 2020., Fond EIC-a odobrio je 111 ulaganja u vrlo inovativna novoosnovana (start‑up) poduzeća te mala i srednja poduzeća (MSP) u ukupnom iznosu od više od 500 milijuna eura za potrebe proširenja revolucionarnih inovacija u područjima kao što su zdravstvo, kružno gospodarstvo i internet stvari.

S najavom je, u odnosu na prvu najavu iz siječnja, obuhvaćeno 69 dodatnih ulaganja. To je čvrst temelj za Fond EIC-a u okviru programa Obzor Europa, za koji se očekuje da će tijekom sljedećih sedam godina uložiti više od 3,5 milijardi eura.

Marija Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: Fond EIC-a iznimno se brzo razvija te je postao nova sila u tehnološkim ulaganjima EU-a. Taj jedinstveni oblik financiranja, u kojem se spajaju bespovratna sredstava i vlasnički kapital, pokazao se vrlo privlačnim za najperspektivnija start‑up poduzeća u Europi te im pruža sredstva za razvoj i širenje poslovanja u Europi.

>>>Komisija ‘ubrzava’ Akcelerator za revolucionarne inovacije s dodatnih 150 milijuna eura: COVID-19

Vlasničkim ulaganjima, koja se kreću od 0,5 milijuna eura do 15 milijuna eura po poduzeću, dopunjuje se financiranje bespovratnim sredstvima u iznosu do 2,5 milijuna eura, koje je već osigurano u okviru Akceleratora EIC-a. Svim ulaganjima prethodi temeljita evaluacija koju provode vanjski stručnjaci, postupak dubinske analize pod nadzorom Odbora za ulaganja Fonda EIC-a te konačna odluka Upravnog vijeća Fonda EIC-a. Vlasnički udjeli Fonda EIC-a kreću se od 10 % do 25 %, a obično se upotrebljavaju za poticanje drugih ulagača u okviru šireg kruga financiranja.

Primjeri nedavno potpisanih ulaganja:
  • Antofénol (Francuska) – poduzeće koje nudi prirodno rješenje za zaštitu voća i povrća nakon berbe
  • Gleechi AB (Švedska) – transformacija osposobljavanja pomoću virtualne stvarnosti
  • Keyou GmBH (Njemačka) – razvoj tehnologije koja omogućuje upotrebu vodika u dizelskim motorima
  • Lixea (Estonija) – nova tehnologija za razgradnju otpadnog drva radi dobivanja sirovina
  • Ophiomix (Portugal) – alat za odlučivanje o presađivanju jetre na temelju molekularnog potpisa.

Na popisu ulaganja koja je potpisao EIC navedeno je samo 16 potpisanih sporazuma jer Komisija ne objavljuje ulaganja dok poduzeće i drugi ulagači ne daju pristanak.

Kontekst

Fond Europskog vijeća za inovacije (Fond EIC-a) osnovan je u lipnju 2020. kao revolucionarna inicijativa Europske komisije za izravna vlasnička i kvazivlasnička ulaganja (u iznosu od 0,5 milijuna eura do 15 milijuna eura) u perspektivna novoosnovana (start‑up) i rastuća (scale‑up) poduzeća u Europi koja imaju velik učinak i odlikuju se bitnim znanstvenim ili tehničkim postignućima. Fond EIC-a osigurava „strpljivi kapital” i ulaže u poduzeća iz svih sektora u svim državama članicama EU-a i zemljama pridruženima programu Obzor 2020.

>>>CorWave: prvo poduzeće iz EU-a koje je potpisalo sporazum o ulaganju s Fondom EIC-a

Cilj Fonda EIC-a jest premostiti kritični jaz u financiranju, a glavna mu svrha nije ostvariti najveći mogući povrat ulaganja u financijskom smislu, već postići velik učinak podupiranjem poduzeća u sektoru revolucionarnih i disruptivnih tehnologija u svim fazama njihova rasta. Namjera mu je privući sudionike na tržištu, dodatno podijeliti rizike izgradnjom velike mreže pružatelja kapitala i strateških partnera prikladnih za zajednička ulaganja te popratiti financiranje. Fond posebnu pozornost posvećuje jačanju položaja i davanju potpore ženama koje osnivaju poduzeća te smanjivanju inovacijskog jaza među državama članicama EU-a.

>>>Bespovratni novac i izravna vlasnička ulaganja u novom modelu financiranja startupa, MSP-ova: EK

Fond EIC-a pokrenut je u okviru probne faze EIC-a radi ulaganja u 159 poduzeća odabranih u okviru probnog Akceleratora EIC-a. S obzirom na uspješno iskustvo, Fond EIC-a nastavit će s radom te će se dodatno poboljšati u okviru programa Obzor Europa kako bi se omogućilo ulaganje u start‑up poduzeća i MSP-ove koji su odabrani za financiranje u okviru punog programa EIC-a. Prva ulaganja u okviru punog programa EIC-a očekuju se u drugoj polovici ove godine, nakon prvog roka (16. lipnja 2021.) do kojeg su poduzeća morala poslati potpune zahtjeve Akceleratoru EIC-a.

Dodatne informacije

Mogućnosti za ulaganja u okviru Europskog vijeća za inovacije

Europsko vijeće za inovacije