Fun

Weeee… gle sloneka kak slajda naglavačke | VIDEO

>>>Pajcek ‘Pickles’ zna gdje su mu krave a gdje slonovi: GIF

>>>Nježni, dobri div u povlačenju od nestašnog, zaigranog vodenog bivolčića: GIF

>>>Ultra raritetno ‘trebuchet zakucavanje’ pomoću i preko slonova: GIF