Politika

Ana Kapetanović imenovana direktoricom Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo | Vlada RH

Na zatvorenome dijelu današnje, 260. sjednice Vlade utvrđen je intervencijski podnesak Republike Hrvatske u predmetu pred Općim sudom.

Vlada se očitovala Ustavnom sudu na Zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članak 22., 33. i 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 33/23.).

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023.

Što se tiče kadrovskih pitanja, donesena je Odluka kojom se daje suglasnost Vijeću Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za imenovanje Ane Kapetanović direktoricom te Agencije, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

Razriješena je dosadašnja članica Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Silvija Belajec, a novom članicom imenovana je Martina Štefković, kao predstavnica Ministarstva financija.

Razriješene su dosadašnje zamjenice članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva Ljiljana Breulj Štimac i Božena Lukač. Novom zamjenicom članice Odbora imenovana je Anita Prša, a zamjenicom člana Nikolina Petrac, kao predstavnice Ureda za udruge i Agencije za mobilnost i programe EU.

Državnoj službenici Heleni Beus ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Ureda, a najduže do 6 mjeseci.

Utvrđen je Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata dr.sc. Filipa Hameršaka, dr.sc. Ivice Poljičaka i dr.sc. Miroslava Akmadže, zbog isteka mandata, te upućen Hrvatskom saboru na donošenje. Istodobno je utvrđen i Hrvatskom saboru upućen na donošenje Prijedlog odluke o imenovanju dr.sc. Filipa Hameršaka predsjednikom, dr.sc. Ivice Poljičaka potpredsjednikom te dr.sc. Silvije Babić članicom Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

Pratite nas na Google vijestima