Biznis i ekonomijaPreporučeno

AZTN istražuje Coca-Colu, ‘neizbježnog trgovačkog partnera koji nameće isključivu kupnju’

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) javlja da je pokrenula postupak zbog zlouporabe vladajućeg položaja, u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN), protiv poduzetnika Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb.

Razlog za pokretanje postupka su ugovori koje je Coca-Cola Hrvatska sklopila sa svojim kupcima, a koji sadrže odredbe koje za cilj i posljedicu imaju isključivu kupnju proizvoda poduzetnika Coca-Cola Hrvatska, piše u objavi AZTN-a čiji sadržaj prenosimo u cijelosti:

Budući da je Coca-Cola Hrvatska poduzetnik koji mnogim ugostiteljskim objektima u Hrvatskoj, kada je riječ o gaziranim pićima, predstavlja neizbježnog poslovnog partnera, zahtjev da se uz kupnju gaziranih pića, kupcima nameće obveza isključive kupnje Coca-Colinih voćnih sokova, ledenih čajeva, energetskih pića i mineralnih voda, predstavlja dostatne indicije za pokretanje postupka utvrđivanja zabranjenog sporazuma.

“AZTN je u posebnom  predmetu istraživanja stanja na tržištu distribucije bezalkoholnih pića u HoReCa kanalu na teritoriju Republike Hrvatske, izvršio uvid u ugovor o poslovnoj suradnji koje je Coca-Cola Hrvatska sklopila s jednim od ugostiteljskih objekata koje opskrbljuje. Tim se ugovorom kupac obvezuje da će sve svoje potrebe za voćnim sokovima, ledenim čajevima, energetskim pićima i mineralnim vodama zadovoljavati isključivo narudžbom robnih marki iz Coca-Colinog asortimana, kao i da će u stalnoj ponudi imati cjelokupan asortiman pića Coca-Cole Hrvatska, ali i svih njenih novih proizvoda u navedenoj kategoriji gaziranih pića.

AZTN je utvrdio kako je Coca-Cola Hrvatska i s drugim ugostiteljskim objektima sklapala ugovore kojima se kupac obvezuje da će u ugovorenom razdoblju u stalnoj ponudi voćnih sokova, ledenih čajeva, energetskih pića i mineralnih voda, isključivo imati proizvode Coca-Cole.

Neizbježan trgovački partner

Coca-Cola Hrvatska se u većini ugostiteljskih objekata pojavljuje kao neizbježan trgovački partner, budući da je brand gaziranog pića Coca-Cola tzv. proizvod bez kojega se ne može odnosno proizvod koji se mora imati u zalihama i kojeg izabiru mnogi krajnji korisnici. Stoga, obvezivanje kupca na isključivu kupnju određenih drugih proizvoda tog poduzetnika, ukazuje na moguće dovođenje kupaca u nepovoljan položaj u odnosu na konkurente Coca-Cole Hrvatska jer od njih više ne mogu nabavljati proizvode, odnosno u odnosu na druge kupce prema kojima Coca-Cola Hrvatska ne primjenjuje takve uvjete. Navedene ugovorne odredbe također ukazuju na moguće uvjetovanje sklapanja ugovora o kupoprodaji gaziranog pića Coca-Cola, zaštitnog branda, prihvaćanjem od kupaca dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora.

“Odredbe o isključivoj kupnji”

Budući da je Coca-Cola Hrvatska poduzetnik koji mnogim ugostiteljskim objektima u Hrvatskoj, kada je riječ o gaziranim pićima, predstavlja neizbježnog poslovnog partnera, zahtjev da se uz kupnju gaziranih pića, kupcima nameće obveza isključive kupnje Coca-Colinih voćnih sokova, ledenih čajeva, energetskih pića i mineralnih voda, predstavlja dostatne indicije za pokretanje postupka utvrđivanja zabranjenog sporazuma.

Uzimajući u obzir vjerojatni vladajući položaj Coca-Cole Hrvatska na tržištu proizvodnje i prodaje bezalkoholnih gaziranih pića, odnosno tzv. „cola pića“, odredbe o isključivoj kupnji predstavljaju dostatne indicije za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u cilju utvrđivanja je li Coca-Cola Hrvatska tržišnu snagu koju ima na tržištu gaziranih pića, prenijela na tržište proizvodnje i prodaje voćnih sokova, ledenih čajeva, energetskih pića i mineralnih voda.

>>>AZTN istražuje odnos Iločkih podruma s dobavljačima grožđa

AZTN pokreće postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja samo protiv Coca-Cole Hrvatska, kao ugovorne strane, koja je određivala uvjete sklapanja predmetnih ugovora.

Pri tome treba istaknuti da samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog poduzetnika ne znači nužno utvrđenje povrede ZZTN-a, već znači da je AZTN obvezan u postupku utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka. Tek na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja, AZTN će u konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku kojom se okončava postupak te će je, s izuzetkom poslovnih tajni, u cijelosti objaviti na svojim mrežnim stranicama.”