Biznis i ekonomija

Cijene u listopadu pale za 0,1% na godišnjoj razini | DZS

Potrošačke cijene u listopadu 2020. u odnosu na rujan 2020. u prosjeku su više za 0,4%, dok su na godišnjoj razini, u odnosu na listopad 2019., u prosjeku niže za 0,1%, izvijestio je u utorak Državni zavod za statistiku.

>>>Odjeća i obuća potpirile inače slabašnu inflaciju u rujnu | DZS

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u listopadu 2020. u odnosu na rujan 2020. najviše su porasle cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku više za 8,1%, cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku više za 0,5%, cijene Komunikacija, koje su u prosjeku više za 0,4%, cijene Obrazovanja, koje su u prosjeku više za 0,3%, cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku više za 0,2%, te cijene Zdravlja i Prijevoza, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,1%.

Porast indeksa potrošačkih cijena u listopadu 2020. u odnosu na rujan 2020. ublažile su cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku niže za 0,8%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku niže za 0,5%, cijene Hrane i bezalkoholnih pića te cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,2%, te cijene Alkoholnog pića i duhana, koje su u prosjeku niže za 0,1%.

>>>Cijene u kolovozu pale za 0,1% na mjesečnoj i godišnjoj razini | DZS

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u listopadu 2020. u odnosu na rujan 2020. imale su cijene Odjeće i obuće (za 0,52%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Hrane i bezalkoholnih pića (za -0,05%).

>>>Cijene u srpnju pale za 0.3% na godišnjoj razini: DZS

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u listopadu 2020. u odnosu na rujan 2020. u prosjeku su više za 0,5%, dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,1%, piše DZS.

DZS