FunPreporučeno

Čudesni prsti macaklina | VIDEO

Macaklini se klasificiraju i prema obliku prstiju, veli bilješka na hrvatskoj Wikipediji. Ugrubo ih se može podijeliti na gekone s prianjaljkama i s kandžicama. Prsti prve grupe obrasli su milijunima najfinijih mikroskopskih dlačica koje zahvaljujući Van der Waalsovim silama savršeno prianjaju s podlogom pa se mogu kretati manje-više svuda (izuzetak je teflon), uključujući staklo, like so:

Gecko Toes

Pogledaj i druge zabavne i edukativne videe: