Biznis i ekonomijaPreporučeno

Digitalni ortofoto, topografske karte i ‘katastarski plan u pokretu’ na novom portalu Katastar.hr

Portal Katastar.hr je novi portal Državne geodetske uprave kojim se objedinjuju servisi koje je Državna geodetska uprava razvila kao odgovor na zahtjeve današnje moderne uporabe prostornih podataka. Kao podlogu sustav koristi digitalni ortofoto, topografske karte različitog mjerila i Hrvatsku osnovnu kartu na kojima se prikazuje digitalni katastarski plan.

Portal daje uvid u različite prostorne informacije na temelju trenutne lokacije, a glavni je cilj približiti informacije o prostornim informacijama svim građanima na jednostavan i intuitivan način koristeći već objavljene servise razvijene od strane Državne geodetske uprave.

Geolociranje i pametna pretraga

Portal je prilagođen prikazu i na mobilnim uređajima i koristi lokaciju na kojoj se osoba nalazi kako bi se u odnosu na tu lokaciju prikazali podaci o prostoru koje su od interesa za korisnika, informacije o najbližim katastarskim uredima, zemljišnoknjižnim odjelima, ovlaštenim geodetskim izvoditeljima, te informacije o katastarskim česticama.

Pretraga podataka o katastarskim česticama je omogućena i putem adrese, te geografskog imena u slučaju da broj katastarske čestice ili informacije o katastarskoj općini u kojoj se nalazi katastarska čestica nisu poznate.

Portal na jednostavan način prikazuje podatke koji su upisani u posjedovni list za česticu koju ste odabrali klikom miša, a podaci upisani u zemljišno knjižni izvadak dobiju se spajanjem na mrežne stranice Uređene zemlje i One-Stop-Shop sustav (OSS-jedinstveno posluženo mjesto katastra i zemljišnih knjiga).

Spajanjem na OSS omogućena je i kupnja javnih isprava, kopije katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista ili izvadak iz Baze zemljišnih podataka bez odlaska u katastarski ured, navodi se u priopćenju Državne geodetske uprave.

Pratite nas na Google vijestima