Politika

Razriješeni su pomoćnici ministara i imenovani ravnatelji uprava u ministarstvima | Vlada RH

Na zatvorenome dijelu današnje, 43. sjednice Vlada je utvrdila stajališta za sastanak ministara nadležnih za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 16. veljače 2021. godine. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Donesena je Odluka o provođenju mjera osiguranja i zaštite. Točka je označena stupnjem tajnosti “povjerljivo” te je nismo u mogućnosti objaviti.

Vlada se Ustavnom sudu dodatno očitovala na prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske više odredaba Zakona o tržištu toplinske energije („Narodne novine“, br. 80/13., 14/14., 102/14. i 95/15.). Također, Vlada se očitovala Ustavnom sudu na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom točke III. stavka 1. podstavka 10., dijela podstavka 11. i podstavka 15. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (“Narodne novine”, br. 141/20., 1/21. i 2/21.). Cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljena uz odluke Ustavnoga suda.

Vlada je usmeno izvještena o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.

Što se tiče kadrovskih pitanja, donesena je Odluka o izboru kandidata Republike Hrvatske za suca Suda pri Sudu Europske unije i nezavisnog odvjetnika Suda pri Sudu Europske unije, za mandatno razdoblje od 7. listopada 2021. do 7. listopada 2027., temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju te mišljenja Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima (“Narodne novine”, broj 81/13.). Za kandidata za suca Suda izabran je dr.sc. Siniša Rodin, a za kandidata za nezavisnog odvjetnika Suda izabrana je dr.sc. Tamara Ćapeta.

Razriješena je dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu Katica Prpić, a novim je predsjednikom imenovan Sanjin Rukavina.

Razriješeni su dosadašnji predsjednik, nacionalni koordinator, članovi, tajnice i zamjenice tajnica Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima: dr.sc. Davor Božinović, Alen Tahiri, Nikica Hamer Vidmar, Tomislav Milunović, Tihana Balija, Lidija Pentavec, Anita Matijević, Marija Goatti, Dejan Dretar, Marija Penava Šimac, Mirjana Tadić, Mira Križanović, Diana Kovačević Remenarić, Danijela Gaube, Kristinka Režek, Ante Lončar, Nives Vudrić, Suzana Vargović, Sanja Bezbradica Jelavić, Suzana Lepan Štefančić i Virna Floreani.

Sukladno Odluci Vlade o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima (NN, broj 135/20) novim predsjednikom Nacionalnog odbora imenovan je Boris Milošević, zamjenikom predsjednika i nacionalnim koordinatorom imenovan je Alen Tahiri, članovima Frano Matušić, dr.sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Juro Martinović, Marija Pletikosa, Tomislav Paljak, dr.sc. Silvio Bašić, dr.sc. Andrija Mikulić, Danijela Gaube, Damir Kos, Gordana Križanić, Ante Lončar, Robert Markt, Suzana Lepan Štefančić, Suzana Vargović i Sanja Bezbradica Jelavić te zamjenicima članova Mato Škrabalo, Željko Prša, Vedrana Šimundža Nikolić, Marija Penava Šimac, Momir Karin, Vesna Sokol, Gordana Grizelj Portner, Kristinka Režek, Perica Rosandić, Diana Kovačević Remenarić, Ruža Hrga, Selma Ilić, Jerko Bakotin, Lana Gorianzky i Nela Pamuković, kao predstavnici nadležnih ministarstava i institucija.

Utvrđena je lista kandidata za imenovanje osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu i to jednog člana iz redova znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju zaposlenih u znanstvenim institutima, tri člana iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju, dva člana iz redova profesora visokih škola i dva člana iz reda predstavnika poduzetništva i gospodarstva te je upućena u Hrvatski sabor na donošenje.

Iz redova znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju kandidati su: akademik Milko Jakšić, dr. sc. Ivo Piantanida, dr. sc. Zdenko Franić, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Jelena Budak, dr. sc. Ankica Marinović, dr. sc. Miroslav Akmadža, dr. sc. Milica Mihaljević, akademik Radoslav Tomić, dr. sc. Jasna Čapo, dr. sc. Jure Zovko te dr. sc. Filip Grgić.

Iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju kandidati su: dr. sc. Tomislav Dobranić, dr. sc. Hrvoje Buljan, dr. sc. Milan Oršanić, dr. sc. Ladislav Lazić, dr. sc. Alen Stojanović, dr. sc. Aleksandar Štulhofer, dr. sc. Adrijan Barić,  dr. sc. Pero Raos, dr. sc. Emilio Marin, akademik Mislav Ježić, dr. sc. Zoran Đogaš, dr. sc. Zoran Valić, dr. sc Pero Lučin, dr. sc. Vesna Dragčević, akademik Vladimir Bermanec, prof. art. Enes Midžić, prof. art. Joško Ševo, dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić, dr. sc. Nevio Šetić, dr. sc. Adriana Vince te akademik Josip Madić.

Iz redova profesora visokih škola kandidati su: dr. sc. Sanja Gongeta, dr. sc. Marcela Andreata Koren, dr. sc. Branislav Šutić, dr. sc. Sanja Kalambura, dr. sc. Leo Mršić, dr. sc. Đuro Njavro te dr. sc. Kristina Šorić.

Iz područja gospodarstva kandidati su Mladen Pejković i dr. sc. Petar Mišević, a iz reda predstavnika poduzetništva kandidati su dr. sc. Ernest Vlačić, mr. sc. Roberto Kutić te dr. sc. Đuro Njavro.

Razriješeni su pomoćnici ministara i imenovani ravnatelji uprava u ministarstvima.

U Ministarstvu hrvatskih branitelja razriješen je pomoćnik ministra Dinko Tandara. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, s danom 1. ožujka mr.sc. Vladimir Bergman imenovan je ravnateljem uprave za pravne i stambene poslove, Ivona Paltrinieri imenovana je ravnateljicom Uprave za zatočene i nestale, Mirela Buterin ravnateljicom Uprave za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te Dinko Tandara ravnateljem Uprave za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć.

U Ministarstvu zdravstva razriješeni su pomoćnici ministra Vera Katalinić-Janković i Gordan Žanić. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Danica Kramarić imenovana je ravnateljicom Uprave za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Jasminka Hlupić imenovana je ravnateljicom Uprave za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite, Gordan Žanić imenovan je ravnateljem Uprave za financijske poslove i javnu nabavu te Tanja Bedovec ravnateljicom Uprave za e-Zdravstvo.

U Ministarstvu pravosuđa i uprave razriješeni su pomoćnici ministra Sanda Kulić, Mirela Fučkar, Jana Špero i Dejan Drakulić. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Sanda Kulić imenovana je ravnateljicom Uprave za organizaciju pravosuđa i uprave, Mirela Fučkar ravnateljicom Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, Anita Markić ravnateljicom Uprave za politički sustav i opću upravu, Višnja Tafra ravnateljicom Uprave za službenički sustav, Jana Špero ravnateljicom Uprave za zatvorski sustav i probaciju te Daniela Petričević Golojuh ravnateljicom Uprave za pravosudnu i upravnu inspekciju.

U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova razriješeni su pomoćnici ministra Zrinka Ujević, mr.sc. Ivana Živković, Gordana Vidović Mesarek, Stribor Kikerec i Vinko Ljubičić. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Zrinka Ujević imenovana je ravnateljicom Uprave za Europu, Stribor Kikerec ravnateljem Uprave za jugoistočnu Europu, dr.sc. Petar Mihatov ravnateljem Uprave za političke poslove, Gordana Vidović Mesarek ravnateljicom Uprave za europsko i međunarodno pravo, Mato Škrabalo ravnateljem Uprave za multilateralu i globalna pitanja, Vinko Ljubičić ravnateljem uprave za konzularne poslove, Damir Božić ravnateljem Uprave za informacijsku sigurnost te mr.sc. Ivana Živković ravnateljicom Uprave za gospodarske poslove i razvojnu suradnju.

U Ministarstvu financija razriješen je pomoćnik ministra Hrvoje Radovanić. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Hrvoje Mršić imenovan je ravnateljem Uprave za makroekonomske analize, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose, Ana Zorić ravnateljicom Uprave za gospodarstvo i financijski sustav te Hrvoje Radovanić ravnateljem Uprave za upravljanje javnim dugom.

U Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike razriješene su pomoćnice ministra Marija Knežević Kajari, Melita Čičak i Nada Zrinušić. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Marija Knežević Kajari imenovana je ravnateljicom Uprave za tržište rada i zapošljavanje, Melita Čičak ravnateljicom Uprave za mirovinski sustav, Vicko Mardešić ravnateljem Uprave za upravljanje operativnim programima Europske unije, Nada Zrinušić ravnateljicom Uprave za programe i projekte, Marija Barilić ravnateljicom Uprave za obitelj i socijalnu politiku te Tatjana Katkić Stanić ravnateljicom Zavoda za socijalni rad.

U Ministarstvu turizma i sporta razriješeni su pomoćnici ministrice Robert Pende, Snježana Brzica, Olivera Šarić i Monika Udovičić. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Natalija Havidić imenovana je ravnateljicom Uprave za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove, Slavko Štefičar ravnateljem Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije, Robert Pende ravnateljem Uprave za razvoj poduzetništva, investicija i konkurentnost turističkog gospodarstva, Monika Udovičić ravnateljicom Uprave za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove te dr.sc. Krešimir Šamija ravnateljem Uprave za sport.

U Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja razriješeni su pomoćnici ministra Zvonimir Novak, Damir Juzbašić, Igor Čižmek, Igor Kreitmeyer i Elizabeta Kos. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Bojan Batinić imenovan je ravnateljem Uprave za internacionalizaciju, Dunja Mazzocco Drvar ravnateljicom Uprave za klimatske aktivnosti, Zvonimir Novak, ravnateljem Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt, dr.sc. Kristina Čelić ravnateljicom Uprave za energetiku, Nina Čulina ravnateljicom Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, Elizabeta Kos ravnateljicom Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Igor Kreitmeyer ravnateljem Uprave za zaštitu prirode, Marko Markić ravnateljem Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove, dr.sc. Aljoša Duplić ravnateljem Zavoda za zaštitu okoliša i prirode te Damir Juzbašić ravnateljem Ravnateljstva za robne zalihe.

U Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine razriješeni su pomoćnici ministra mr.sc. Danijel Žamboki, dr.sc. Milan Rezo, dr.sc. Maja-Marija Nahod, Sanja Šaban, Ivana Pintar i Leon Žulj. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Katica Prpić imenovana je ravnateljicom Uprave za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina, mr.sc. Danijel Žamboki ravnateljem Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije, dr.sc. Milan Rezo, ravnateljem Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Danijel Meštrić ravnateljem Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju, Bojan Linardić ravnateljem Zavoda za prostorni razvoj te Ivana Pintar ravnateljicom Uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama te Leon Žulj ravnateljem Uprave za trgovačka društva, strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje o sustavu upravljanja državnom imovinom.

U Ministarstvu kulture i medija razriješeni su pomoćnici ministrice Davor Trupković i Marica Mikec. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Nevena Tudor Perković imenovana je ravnateljicom Uprave za razvoj kulture i umjetnosti, Anja Jelavić ravnateljicom Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove, Davor Trupković ravnateljem Uprave za zaštitu kulturne baštine, mr.sc. Anuška Deranja Crnokić ravnateljicom Uprave za arhive, knjižnice i muzeje te Jasna Vaniček-Fila ravnateljicom Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija.

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture razriješen je pomoćnik ministra Siniša Orlić. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, dr.sc. Nina Perko imenovana je ravnateljicom Uprave pomorstva, Siniša Orlić ravnateljem Uprave sigurnosti plovidbe, Krešo Antonović ravnateljem Uprave zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, Damir Šoštarić ravnateljem Uprave za EU fondove i strateško planiranje te Melita Štrbić ravnateljicom Uprave za proračun i financije.