Politika

Imenovanja u NO-u Ine i ACI-ja, upravi HEP-a | Vlada RH

Na zatvorenome dijelu današnje, 269. sjednice Vlade, utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET – Internal Market and Industry), 7. prosinca 2023., Vijeće za konkurentnost (istraživanje i svemir) (COMPET – Research and Space), 8. prosinca 2023., Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 8. prosinca 2023., Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 10. i 11. prosinca 2023., Vijeće za vanjske poslove (FAC), 11. prosinca 2023. i Vijeće za opće poslove (GAC), 12. prosinca 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Donesen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti “ograničeno” te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za mjesec studeni 2023. te o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:


Zakonski akti

Podzakonski akti


Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješena je Anita Markić, ravnateljica Uprave za politički sustav i opću upravu u Ministarstvu pravosuđa i uprave, radi odlaska na novu dužnost.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva INA – Industrija nafte d.d. izbor Damira Mikuljana, dr.sc. Branimira Škurle i Ive Ivančića za članove Nadzornog odbora tog društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva INA – Industrija nafte d.d. izbor Damira Mikuljana za predsjednika Nadzornog odbora tog društva, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Državnom službeniku Danijelu Škugoru ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ureda, a najduže do šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. izbor Vedrana Augustinovića za člana Nadzornog odbora tog društva, temeljem provedenog postupka za izbor člana Nadzornog odbora tog društva, na razdoblje od četiri godine.

Razriješen je Dražen Franolić, ravnatelj Ureda kadrovske i administrativne komisije – tajnik.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva ACI d.d. izbor Dražena Ivanušeca, Marijete Hladilo, mr. sc. Tomislava Ninića te Danijela Imgrunda za članove Nadzornog odbora tog društva, temeljem provedenog postupka za izbor članova Nadzornog odbora, na vrijeme od četiri godine.

Donesen je Zaključak kojim se Nadzornom odboru društva Hrvatska elektroprivreda d.d. predlaže imenovanje Vice Oršulića za predsjednika Uprave tog društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Donesen je i Zaključak kojim se Nadzornom odboru društva Plovput d.o.o. Split predlaže imenovanje dr. sc. Mate Perišića direktorom tog društva, do provedbe natječaja za imenovanje direktora na razdoblje od najduže šest mjeseci.