Tech

Izvješće o trećem godišnjem preispitivanju ‘štita privatnosti’ EU-a i SAD-a: Komisija

Europska komisija danas objavljuje izvješće o trećem godišnjem preispitivanju funkcioniranja europsko-američ+h podataka koji se u okviru sustava zaštite privatnosti iz EU-a prenose poduzećima sudionicima u SAD-u. Funkcioniranje okvira poboljšalo se u nizu aspekata od drugoga godišnjeg preispitivanja te su obavljena imenovanja u ključnim nadzornim tijelima i tijelima za pravnu zaštitu, kao što je imenovanje pravobranitelja za sustav zaštite privatnosti. Budući da je ovo treća godina rada sustava, preispitivanje je bilo usmjereno na iskustva stečena u njegovoj praktičnoj provedbi i svakodnevnom radu. Približno 5000 poduzeća trenutačno sudjeluje u ovom sustavu zaštite podataka EU-a i SAD-a.

Povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Věra Jourová izjavila je: Sustav zaštite privatnosti priča je o uspjehu u kojoj sudjeluje približno 5000 poduzeća. Godišnje preispitivanje važna je provjera kvalitete njegova funkcioniranja. Nastavit ćemo dijalog u području digitalne diplomacije s kolegama iz SAD-a kako bismo ojačali sustav zaštite privatnosti, među ostalim u području nadzora i izvršenja te kako bismo dugoročno bolje uskladili naše sustave.

U okviru trećeg preispitivanja navedeno je, među ostalim, da Ministarstvo trgovine SAD-a provodi nužan nadzor na sustavniji način, na primjer mjesečnim provjerama usklađenosti odabranih poduzeća sa sustavom zaštite privatnosti.

Usto, poboljšale su se mjere izvršenja, a Savezna trgovinska komisija otvorila je sedam predmeta povezanih sa sustavom zaštite privatnosti.

Sve se veći broj pojedinaca u EU-u koristi svojim pravima u okviru sustava zaštite privatnosti i relevantni mehanizmi pravne zaštite dobro funkcioniraju.

Uz imenovanje stalnog pravobranitelja, popunjena su posljednja dva slobodna mjesta u Nadzornom odboru za zaštitu privatnosti i građanskih sloboda pa taj odbor prvi put od 2016. ima predviđeni broj članova.

Međutim, Komisija preporučuje da se poduzmu određeni konkretni koraci kako bi se osiguralo još učinkovitije funkcioniranje sustava zaštite privatnosti u praksi. To uključuje skraćivanje postupka (ponovnog) certificiranja za poduzeća koja žele sudjelovati; širenje provjera usklađenosti, među ostalim u pogledu lažnih tvrdnji o sudjelovanju u sustavu; te razvoj dodatnih smjernica za poduzeća kad je riječ o podacima o ljudskim resursima. Usto, Komisija očekuje od Savezne trgovinske komisije da dodatno pojača svoje istrage o usklađenosti s materijalnim zahtjevima sustava zaštite privatnosti te da Komisiji i tijelima EU-a za zaštitu podataka dostavi informacije o istragama u tijeku.

Kontekst

Odluka o europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti donesena je 12. srpnja 2016., a sam sustav počeo je s radom 1. kolovoza 2016. Njime se štite temeljna prava bilo koga u EU-u čiji se osobni podaci prenose certificiranim poduzećima u SAD-u u komercijalne svrhe te se osigurava pravna jasnoća poduzećima koja se u poslovanju oslanjaju na transatlantski prijenos podataka.

Komisija se obvezala da će svake godine preispitati taj aranžman kako bi ocijenila osigurava li i dalje odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka. Prvo godišnje preispitivanje provedeno je u rujnu 2017., a drugo u listopadu 2018.

Glavna direktorica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Tiina Astola i ministar trgovine SAD-a Wilbur Ross započeli su 12. rujna 2019. razgovore u okviru trećeg preispitivanja europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (izjava). Zaključci u ovom izvješću temelje se na sastancima održanima u Washingtonu u rujnu 2019. s predstavnicima svih ministarstava vlade SAD-a nadležnih za upravljanje sustavom zaštite privatnosti, uključujući Ministarstvo trgovine, Saveznu trgovinsku komisiju, Ured direktora nacionalne obavještajne službe i Ministarstvo pravosuđa. U zaključke su utkani i doprinosi niza dionika, među ostalim povratne informacije poduzeća i nevladinih organizacija za zaštitu privatnosti. U preispitivanju su sudjelovali i predstavnici neovisnih tijela EU-a za zaštitu podataka. Trenutačno se pred Sudom Europske unije vodi spor o prijenosima podataka između EU-a i SAD-a, što može utjecati i na sustav zaštite privatnosti. Saslušanje je održano u srpnju 2019. u predmetu C-311/18 (Schrems II), a nakon donošenja presude Suda Komisija će procijeniti njezine posljedice na sustav zaštite privatnosti.

Više informacija