Biznis i ekonomijaPreporučeno

Na snazi zastoj ovrhe, ovog i idućeg tjedna deblokada 233.109 računa: Fina

Fina prestaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na sve fizičke osobe, osim u iznimnim slučajevima, propisanim zakonom. Fizičkim osobama koje nemaju niti jednu ovrhu koja se nastavlja, tijekom idućih nekoliko dana, deblokirat će se računi.

U subotu, 18. travnja 2020. godine, na snagu je stupio Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (dalje u tekstu: Zakon), kojim je propisan zastoj provedbe ovrhe na novčanim sredstvima za razdoblje važenja posebnih okolnosti (do 17. srpnja 2020. godine), uz mogućnost produljenja trajanja posebnih okolnosti za dodatna 3 mjeseca.

>>>Uz odbacivanje svih oporbenih amandmana jednoglasno usvojen tromjesečni moratorij na ovrhe

Prema odredbama Zakona, Fina prestaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na sve fizičke osobe (uključujući i obrtnike i druge koji obavljaju registriranu djelatnost), a iznimno se ovrha nastavlja u slučaju da fizička osoba ima osnove za plaćanje radi naplate zakonskog uzdržavanja djeteta (alimentacije), druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (druga uzdržavanja koja se naplaćuju u rentama), tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene (npr. račun pričuve zgrade i sl.).

Fizičkim osobama koje nemaju niti jednu ovrhu koja se nastavlja, tijekom idućih nekoliko dana, deblokirat će se računi.

Fina će i dalje zaprimati nove osnove za plaćanje i evidentirati ih u Očevidnik prema vremenu primitka, ali po njima neće poduzimati daljnje radnje za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (osim ako se radi o osnovi za plaćanje za koju je propisano da se nastavlja s provedbom ovrhe).

>>>Bošnjaković o problemima, prekidu deložacija i dražbi – preporukama i izmjenama Ovršnog zakona

Ovrha u odnosu na pravne osobe se nastavlja provoditi sukladno Zakonu, ali se ne obračunava zakonska zatezna kamata, sukladno odredbi čl.2. Zakona (odredba o tome da ne teče zatezna kamata se ne odnosi samo na tražbine za koje se provodi ovrha, već općenito na sve pravne odnose u kojima je došlo do zakašnjenja u plaćanju).

Sukladno odredbi čl. 1. Zakona, Fina je na dan 18. travnja 2020. godine izvršila sljedeće:

  • zastala s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima za ukupno 244.865 ovršenika fizičkih osoba (uključeni su i potrošači/građani, njih 234.587 i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, njih 10.269, tako da je ukupan broj nešto veći od onog iz mjesečnih izvještaja koje Fina objavljuje na svojim web stranicama, u kojima su obuhvaćene samo fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost);
  • zastala s provedbom 1.089.620 osnova za plaćanje;
  • ukupan iznos nenaplaćenog duga ovršenika fizičkih osoba za koji se zastalo u provedbi ovrhe je 17,2 mlrd kuna glavnice i 6,7 mlrd kuna kamata.

Fina će tijekom ovog i sljedećeg tjedna, za 233.109 ovršenika fizičkih osoba, bankama dati naloge za deblokadu njihovih računa, budući da se zastalo s provedbom osnova za plaćanje koje su evidentirane u njihovim Očevidnicima.

>>>Prijave za kredite za likvidnost i radni kapital, odgoda plaćanja i reprogram kredita: portal MJERE

U blokadi će i dalje ostati 8.015 ovršenika fizičkih osoba, budući da su u njihovim Očevidnicima evidentirane neke od gore navedenih osnova za plaćanje po kojima se ovrha nastavlja provoditi (najčešće je to uzdržavanje djeteta), za iznos od 854,66 milijuna kuna glavnice i 232,91 milijun kuna kamata.

Za sva pitanja građani se mogu obratiti putem e-pošte na adresu: prisilna.naplata@fina.hr.

Fina