Biznis i ekonomija

Neznatno povećanje emisije stakleničkih plinova: DZS

Državni zavod za statistiku je objavio podatke o emisiji stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari u Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine.

Neznatno su se povećale ukupno ispuštene emisije stakleničkih plinova u zrak u 2017. u odnosu na 2016. Većina onećiščujućih tvari bilježi neznatan pad u 2017. u odnosu na 2016. osim NH3, koji bilježi neznatan rast.

>>>Otkriven jeftin način za hvatanje atmosferskog CO2 i njegovo pretvaranje u ugljen

U 2017. najveće količine ispuštenih stakleničkih plinova bile su emisije CO2 (bez emisija iz biomase kao goriva), 18 716,77 tisuća t (Gg), CH4, 164 330,05 t (Mg), HFC 488 706,41 t (Mg) u CO2-ekvivalentu. Od svih onečišćujućih tvari u 2017. CO bilježi najveću emisiju, 196 584,33 t (Mg).

Fluktuacije emisija u zrak proizlaze iz uključivanja novih izvora podataka te detaljnijih podataka za već postojeće proračune koji kao posljedicu imaju veću točnost izračuna, navodi DZS (.pdf).