Biznis i ekonomija

Očekuje se emisija novih 463 milijarde eura: Plan ulaganja za Europu

Nakon sastanka Upravnog odbora Europske investicijske banke u veljači, Europski fond za strateška ulaganja u okviru Plana ulaganja za Europu trebao bi generirati 463 milijarde eura dodatnih ulaganja unutar EU-a.

Transakcije odobrene u okviru Plana ulaganja za Europu u veljači iznosile su 84,6 milijarde eura. Očekuje se da će više od 1,1 milijuna novoosnovanih te malih i srednjih poduzeća imati koristi od boljeg pristupa financiranju. Pet vodećih zemalja po udjelu ulaganja u BDP-u su Grčka, Estonija, Portugal, Bugarska i Španjolska.

>>>‘Treba što bolje pripremiti poduzetnike’: EK u realnu ekonomiju gura 650 milijardi eura – InvestEU

Tijekom 2019. ulaganja u okviru Plana ulaganja za Europu povećala su BDP EU-a za 0,9 % i stvorila 1,1 milijuna radnih mjesta, a do 2022. očekuje se povećanje za 1,8 % i otvaranje 1,7 milijuna novih radnih mjesta. Detaljan prikaz ulaganja po zemljama dostupan je na web-mjestu Plan ulaganja za Europu.