PolitikaPreporučeno

Od 9. travnja privremena obustava izvršenja proračuna, zapošljavanja, javne nabave… u Zagrebu

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u utorak je donio mjere privremene obustave izvršavanja ovogodišnjeg proračuna koje će stupiti na snagu 9. travnja i trajati će 45 dana, a uvest će se zbog promjene gospodarskih kretanja uzrokovanih koronavirusom i potresom koji je u Zagrebu prouzročio veliku materijalnu štetu.

>>>Mjere za pomoć korisnicima državnih stanova, garaža i poslovnih prostora u Zagrebu

Mjere se uvode i radi smanjenih prihoda gradskog proračuna zbog usporenih gospodarskih kretanja i primjene Vladinih mjera za pomoć gospodarstvu koje obuhvaćaju i odgodu, oslobođenje ili obročnu otplatu plaćanja poreza i prireza na dohodak te obustavu plaćanja spomeničke rente, kao i zbog primjene gradskih odluka usmjerenih na ublažavanje i uklanjanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa i potresom.

Zabranjuje se zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme, zabranjuje se i sklapanje ugovora o djelu, a oni koji su već sklopljeni ostaju na snazi do isteka roka.

Proračunski korisnici “na hladnom pogonu”

Također, mjere se uvode radi uravnoteženja proračunske potrošnje sa smanjenim prihodima, te osiguranja novčanih sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom koronavirusa i za sanaciju štete nakon potresa.

Tim se mjerama ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u gradskom proračunu za 2020., uključujući i financijske planove proračunskih korisnika te je potrebno promijeniti planirane proračunske aktivnosti i projekte kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal.

Za provedbu mjera zadužena su gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnici nacionalnih manjina te proračunski korisnici koji mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija.

Bandić najavio pregovore sa socijalnim partnerima o visini osnovice i materijalnim pravima

Također, zabranjuje se zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme, zabranjuje se i sklapanje ugovora o djelu, a oni koji su već sklopljeni ostaju na snazi do isteka roka. Iznimno je to dopušteno ako postoji opravdani i obrazIoženi razlog, odnosno ako bi se dovelo u pitanje obavljanje propisanih poslova, uz prethodnu pisanu suglasnost gradonačelnika.

>>>Bandić najavio smanjenje plaća u svom portfelju, oslobađanje poduzetnika od najamnine

Najavljeno je i pokretanje pregovora sa socijalnim partnerima o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima, zaposlenicima proračunskih korisnika kojima se plaća osigurava u gradskom proračunu, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, kao i pregovori o isplati određenih materijalnih prava ugovorenih kolektivnim ugovorima.

Zabranjuje se izvršavanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnih sporazuma s čijim se izvršenjem nije započelo te sklapanje ugovora na temelju okvirnog sporazuma dok traju mjere.

Uskoro smjernice za racionalizaciju poslovanja u gradskim trgovačkim društvima

Gradski ured za gospodarstvo zadužen je za izradu smjernica za racionalizaciju poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada kako bi svoje poslovanje prilagodili novonastalim okolnostima.

>>>Ferdelji: financijska situacija Grada Zagreba je stvarno loša

Također, obustavit će se svi javni pozivi, postupci javne i jednostavne nabave te se neće pokretati novi. Iznimke su ako se nabava provodi radi saniranja štete uzrokovane potresom i potrebnog za borbu protiv epidemije koronavirusa, te ako je neophodna za redovito funkcioniranje gradskih tijela i ako se provodi u okviru projekta sufinanciranog sredstvima EU i/ili drugih nacionalnih i/ili međunarodnih institucija koju nije moguće odgoditi (o čemu mišljenje daje Ured za programe i projekte EU) te ako postoji drugi opravdani i obrazIoženi razlog, uz prethodnu pisanu suglasnost gradonačelnika.

Zabranjuje se izvršavanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnih sporazuma s čijim se izvršenjem nije započelo te sklapanje ugovora na temelju okvirnog sporazuma dok traju mjere.

Ako mjere ne uspiju – rebalans proračuna

Za ugovore o javnoj nabavi čije je izvršenje u tijeku, ako bi se time postigle uštede veće od moguće štete, mora se procijeniti je li opravdano da se ugovor izvrši ili se zbog odvijanja ugovorenog u fazama, može raskinuti. U slučaju raskida potrebno je napraviti obračun izvršenog posla, priznati troškove koje je ponuditelj imao do raskida ugovora, a za preostali dio ugovor se treba raskinuti.

>>>Tromjesečna odgoda plaćanja gradskih računa za umirovljenike u Zagrebu: COVID-19

Ako se tijekom provođenja tih mjera gradski proračun neće uravnotežiti, gradonačelnik Milan Bandić najavio je da će predložiti rebalans proračuna.