Biznis i ekonomijaPreporučeno

Pad proizvođačkih cijena u poljoprivredi za 1,6% na godišnjoj razini: kvartal

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u drugom tromjesečju 2019. u usporedbi s 2015. porasle su za 6,9%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. pale su za 1,6%, javlja DZS.

Cijene biljnih proizvoda porasle su za 11,9% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. pale su za 3,9%.

Pad cijena biljnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. prouzročen je padom cijena voća, za 31,0%, krmnog bilja, za 15,1%, žitarica, za 5,3%, i vina, za 3,7%.

>>>Kvartalna deflacija proizvođačkih cijena u poljoprivredi, vrijednost voća pala za 32,9 posto: DZS

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda više su za 1,7% nego u 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. više su za 1,2%.

U skupini proizvoda koje čine najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine najviše su porasle cijene svinja, za 13,5%, mlijeka, za 4,0%, i goveda, za 4,0%.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u drugom tromjesečju 2019. u usporedbi s 2015. niže su za 2,3%, dok su u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. niže za 0,1%.

>>>Proizvodnja domaće rajčice lani pala za gotovo 25 posto: HGK

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama, piše DZS (.pdf).