Politika

Produljenja mandata u Jadroliniji Rijeka, Narodnim novinama | Vlada RH

Na zatvorenome dijelu današnje, 287. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 25. – 29. veljače 2024. i Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. veljače 2024. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Donesena je Odluka o plaći dužnosnika i zaposlenika sigurnosno-obavještajnih agencija. Točka je označena stupnjem tajnosti “tajno” te je nismo u mogućnosti objaviti.

Ustavnom sudu Vlada je dala odgovor na prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom članka 2. točke 2. te članaka 5., 6. i 8. Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova (“Narodne novine”, broj 116/18.). Cjelovit odgovor Vlade bit će objavljen uz odluke Ustavnoga suda.

Usvojen je Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata (tajno), kao i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata. (ograničeno). Točke su označene stupnjem tajnosti “tajno” odnosno “ograničeno” te ih nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024.

Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Jadrolinija Rijeka izbor dr.sc. Damira Zeca, dr.sc. Mile Perića i Zorana Turuka za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Na osobni zahtjev razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad Marija Barilić, a novom članicom imenovana je Tatjana Katkić Stanić, kao članica koja se imenuje na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, brigadni general Ivan Turkalj, dr.sc. Branka Ivančan-Picek i Josip Granić. Novim članovima Stožera imenovani su brigadni general Željko Ljubas, Josip Brozičević i dr.sc. Ivan Güttler, kao predstavnici Ministarstva obrane, Hrvatske gorske službe spašavanja i Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Državnom službeniku Joži Dušiču ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Direkcije za korištenje službenih zrakoplova, s danom 3. ožujka 2024., do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja, a najduže do šest mjeseci, jer mu ističe ovlaštenje 2. ožujka 2024.

Razriješen je dosadašnji član Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj Šandor Jakab, a novim je članom imenovan Oliver Matijević, kao predstavnik mađarske manjine.

Razriješen je dosadašnji član Glavne skupštine društva Narodne novine d.d. Hrvoje Bujanović, a novim članom Glavne skupštine, koji predstavlja Republiku Hrvatsku, imenovan je Damir Habijan.

Donesen je Zaključak kojim se Glavnoj skupštini društva Narodne novine d.d. predlaže izbor Roberta Blažinovića, Marina Bulata, Helge Svirčić i mr.sc. Suzane Kunac za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Na osobni zahtjev razriješena je ravnateljica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Damira Benc. Vršiteljem dužnosti ravnatelja toga Zavoda imenovan je Ivan Prgomet, do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.


Povezane vijesti