Tech

U predškolskom odgoju 1 494 dječja vrtića i 216 drugih pravnih osoba: školska 2018./2019.

Na početku pedagoške godine 2018./2019., prema metodologiji statističkog praćenja podataka, bilo je 1 710 izvještajnih jedinica koje su ostvarivale programe predškolskoga odgoja i naobrazbe, od toga  1 494 dječja vrtića i 216 drugih pravnih osoba (osnovne škole, igraonice u knjižnici ili druge ustanove ili udruge), navodi DZS.

Ukupan broj djece koja su bila obuhvaćena nekim programom predškolskoga odgoja i naobrazbe bio je 139 378, a od toga 67 216 djevojčica (48,2%). Redovitim programom bilo je obuhvaćeno 123 212 djece, programom predškole 10 823 djece i kraćim programom 5 343 djece.

Od ukupnog broja vrtića, bilo je 336 samostalnih, tj. bez područnih odjela, 280 dječjih vrtića imalo je u svom sastavu područne odjele, a bilo je i 878 područnih odjela.

Ukupan broj izvještajnih jedinica smanjio se za 0,3% u odnosu na prethodnu godinu, dok se neznatno povećao ukupan broj djece u izvještajnim jedinicama, za 0,1%.

U školskoj godini 2017./2018. programom predškole bilo je obuhvaćeno 10 823 djece koja nisu bila polaznici redovitog programa predškolskog odgoja, što je manje za 9,4% nego prethodne godine, piše DZS.

Metodologija:

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje na obrascu Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja (obrazac DV-PO) daju samostalni dječji vrtići, dječji vrtići s područnim odjelima i područni odjeli te druge pravne osobe (osnovne škole, igraonice u knjižnicama te druge zdravstvene, socijalne, sportske i kulturne ustanove i udruge koje su ostvarivale programe predškolskog odgoja) u Republici Hrvatskoj koje su radile u pedagoškoj godini 2018./2019., a odnose se na dan 31. listopada 2018.

*članak je osvježen 24. svibnja radi ispravke broja djece u programu predškole s 10 592 na 10 823 (.pdf)