Biznis i ekonomijaPreporučeno

U travnju nastavljen nježni pad industrijske proizvodnje na mjesečnoj razini: DZS

Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj u travnju 2019. u usporedbi s ožujkom 2019. bilježi pad od 0,2% i kalendarski prilagođeni rast od 3,0% na godišnjoj razini, javlja DZS.

Industrijska proizvodnja je u ožujku 2019. u usporedbi s veljačom 2019. također zabilježila pad, od 0,6%.

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema agregatima  GIG-a 2009. 

Mjesečna usporedba:

U travnju 2019. u odnosu na ožujak 2019. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 4,3% i Intermedijarni proizvodi za 2,3%, a Kapitalni proizvodi veći su za 3,4%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 2,5% i Energija za 0,2%.

Godišnja usporedba:

U travnju 2019. u odnosu na travanj 2018. Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 6,9%, Intermedijarni proizvodi za 4,7%, Trajni proizvodi za široku potrošnju za 1,7% i Kapitalni proizvodi za 0,5%, a Energija je manja za 4,2%.

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima  NKD-a 2007. – prilagođeni indeksi

Mjesečna usporedba:

Prema područjima NKD-a 2007., sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u travnju 2019. u usporedbi s ožujkom 2019. bilježi pad u Prerađivačkoj industriji za 0,7% te u Rudarstvu i vađenju za 0,3%, a u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji bilježi rast za 4,8%.

Godišnja usporedba:

U travnju 2019. u usporedbi s travnjem 2018. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, bilježi rast u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 14,5% te u Prerađivačkoj industriji za 1,6%, a u Rudarstvu i vađenju bilježi pad za 3,5%.

Indeks zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima –  izvorni indeksi

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju travnja 2019. u usporedbi sa zalihama na kraju ožujka 2019. manje su za 1,9%, a u usporedbi sa zalihama na kraju travnja 2018. manje su za 9,2%.

Indeks zaposlenih osoba u industriji – izvorni indeksi

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u travnju 2019. ostao je nepromijenjen u usporedbi s ožujkom 2019., a u usporedbi s travnjem  2018. manji je za 2,1%.

Indeks proizvodnosti rada u industriji – izvorni indeksi

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do travnja 2019. u usporedbi s istim razdobljem 2018. veća je za 4,6%, piše DZS (metodologija i detalji: .pdf).