PreporučenoTech

Visa, Mastercard i Ebay napustili libru

Nakon PayPala, Ebay Inc i Stripe također napuštaju Udrugu Libra, tijelo zaduženo za realizaciju Facebookove ideje o razvoju globalne digitalne valute.

“Izuzetno štujemo viziju Udruge Libra; međutim, eBay je donio odluku da ne želi ići naprijed kao osnivački član,” navodi se u petak u izjavi kompanije.

Facebook digitalnu valutu namjerava lansirati u lipnju 2020. godine u partnerstvu s članovima Libre ali je projekt brzo naišao na kritiku regulatora koji se pribojavaju razbijanja statusa quo i monopola na stvaranje novca.

Kasnije u petak, odluku o izlasku iz projekta su potvrdile Visa i Mastercard Inc, veliki dionici u projektu.

Stariji demokratski senatori su tri dana prije odluke uputili pismo navedenim kompanijama u kojem upozoravaju da će “projekt predvidljivo potaknuti rast globalnih kriminalnih aktivnosti.”

“Ako krenete u ovo možete očekivati visoku razinu nadzora regulatora, ne samo za platne aktivnosti povezane s librom, već za sve aktivnosti,” napisali su senatori Sherrod Brown i Brian Schatz.

Brown je nakon vijesti o povlačenju rekao da su kompanije bile “mudre u izbjegavanju pružanja legitimiteta Facebookovoj privatnoj, globalnoj valuti”.

Francuska i  Njemačka su prošlog mjeseca obećale da će blokirati pokušaj uvođenja libre u Uniji.

“Veselimo se inauguralnom sastanku Vijeća udruge Libra za samo 3 dana i najavi inicijalnih članova Udruge Libra,” izjavio je za Reuters šef politike i komunikacije u udruzi, Dante Disparte.