Politika

Vlada predložila reimenovanje Kristijana Pavića za člana Uprave/direktora ACI d.d.

Na zatvorenome dijelu današnje, 71. sjednice Vlade donesen je Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata te Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Generalnog konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti “tajno” te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma. Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o određivanju vrste konzularnog ureda. Odlukom se mijenja konzularno područje konzularnog ureda Republike Hrvatske.

Vlada je usmeno izvještena o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.

Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješen je ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, zbog isteka mandata, s danom 4. kolovoza 2021. te je ponovno imenovan na dužnost ravnatelja, s danom 5. kolovoza 2021. temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva ACI d.d. imenovanje Kristijana Pavića članom Uprave – direktorom društva, do imenovanja člana Uprave društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu dosadašnji mandat ističe 12. kolovoza 2021.

>>>180 milijuna kuna prihoda i ‘više nego zadovoljavajući rezultati’ u 2020. | ACI

Olivera Maroš razriješena je dužnosti dosadašnje članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme zbog isteka mandata. Biljana Tanatarec imenovana je novom članicom, koja se imenuje na prijedlog Stručnog savjeta Hrvatskog zavoda za norme.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa, zbog isteka mandata, i to: dr. sc. Mladen Nikšić, mr. sc. Ivica Mekovec i Stjepan Petljak. Imenovan je i dio novih članova temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju: dr. sc. Mladen Nikšić, Milan Vuković i dr. sc. Martin Starčević.

Imenovana je predsjednica Uprave dr. sc. Darija Prša i članovi Uprave društva Narodne novine d.d. Robert Hirc i Silvija Žužul temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju na mandat od četiri godine.