Politika

Zdravko Vukić i Igor Vulje razriješeni pa imenovani na stare dužnosti u AZOP-u – po natječaju

Na zatvorenome dijelu današnje, 282. sjednice, Vlada je donijela Odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkoj obuci i vježbama u 2024. godini. Točka je označena stupnjem tajnosti “povjerljivo” te je nismo u mogućnosti objaviti.

Donesena je i Odluka o darovanju materijalnih sredstava. Točka je označena stupnjem tajnosti “povjerljivo” te je nismo u mogućnosti objaviti.

Dana je suglasnost zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti “ograničeno”, stoga točku nismo u mogućnosti objaviti.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:

Što se tiče kadrovskih pitanja, utvrđen je Prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka Zdravka Vukića i Igora Vulje, s danom 18. svibnja 2024., zbog isteka mandata. Također, utvrđen je Prijedlog odluke o imenovanju Zdravka Vukića ravnateljem i Igora Vulje zamjenikom ravnatelja te Agencije, temeljem provedenog postupka po javnom pozivu. Prijedlozi odluka upućuju se u Hrvatski sabor na donošenje.

Comment here